Parkeertarieven voor elke auto gelijk

Het wordt niet mogelijk om parkeertarieven te differentiëren naar de uitstoot van auto’s. Dat betekent dat iedere auto dezelfde prijs betaalt voor een parkeerplaats. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu besloten om een experiment hiertoe van het vorige kabinet niet mogelijk te maken. Volgens het kabinet treft die maatregel juist de mensen die niet de draagkracht hebben om een schonere auto aan te schaffen.

Verschillende gemeenten overwegen auto’s met een hoge uitstoot zwaarder te belasten door hogere parkeertarieven te eisen. Hiermee hopen zij meer milieuvriendelijke auto’s aan te trekken. Het kabinet stimuleert schone auto’s met een gunstig fiscaal regime voor de schoonste en zuinigste auto’s. Dit biedt mensen een keuze bij de aanschaf van een auto. Gedifferentieerd parkeren biedt die keuze niet, omdat het juist de mensen zijn met minder draagkracht die vaak in oudere – en vaak viezere – auto’s rijden. Deze zouden dan hogere tarieven betalen, terwijl het alternatief niet realistisch voor handen is.

Van gedifferentieerde parkeertarieven wordt in sommige gemeenten, zoals Amsterdam, al afgezien. Mede omdat zij het een ingewikkeld en duur systeem vinden, werken gemeenten aan andere initiatieven om steden schoner te maken. Zo kan er gedacht worden aan het vrijhouden van enkele parkeerplaatsen voor schone auto’s, investeren in schoon openbaar vervoer en taxi’s of andere maatregelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)