Parkeercheck.nl toont parkeerverwachting

Op Verkeer & Mobiliteit 2011 wordt parkeercheck.nl gelanceerd. Hiermee kunnen automobilisten zich vantevoren informeren over de parkeersituatie. Informatie die nu op verschillende plaatsen aangeboden wordt is beperkt tot locatie, aantal plaatsen, prijzen en in een enkel geval real-time hoeveel plaatsen er op dat moment beschikbaar zijn. Het was echter nergens mogelijk om als parkeerder te zien welke drukte er waar en wanneer verwacht kan worden.

Vriendelijk

De parkeerdrukte verloopt meestal volgens vaste patronen die goed gemeten kunnen worden. Parkeren reguleren kan met harde maatregelen zoals blauwe zones, betaald parkeren en PRIS systemen. Deze brengen kosten en weerstand met zich mee. Het via (mobiel) internet publiceren van de normale parkeerdrukte in tijd en locatie is een methode die vriendelijk en praktisch gratis is.

Gewoontegedrag doorbreken

Parkeercheck.nl probeert het gewoontegedrag te doorbreken. In de meeste gevallen is de drukte beperkt tot enkele uren en locaties. Vaak is er op andere tijdstippen of op nabijgelegen parkeerterreinen voldoende ruimte. Op de website is te zien welke momenten druk zijn en waar op welk moment parkeerruimte is. Deze informatie bestaat uit kaartjes, grafieken, weekoverzichten en zelfs youtube video’s. In lokale media, de gemeentelijke website, advertenties en websites van lokale ondernemers kan gewezen worden op deze nieuwe informatiebron. Zo kunnen zowel incidentele als regelmatige bezoekers bereikt worden.

Gebaseerd op parkeeronderzoek

De gegevens achter deze informatie bestaan uit parkeermetingen die gedaan worden met DataTubes. Dit zijn sensoren die gedurende weken tot jaren in parkeervakken gemonteerd worden. Ze registreren van iedere parkeeractie het start- en eindmoment en worden om de paar weken uitgelezen.

Mes met twee kanten

Het vermelden op parkeercheck.nl kan na een parkeeronderzoek gedaan worden. Ook kan juist voor dit doel een permanente monitoring starten. Nu snijdt het mes aan twee kanten: De gebruiker krijgt up-to-date informatie en de beheerder heeft inzicht in het gebruik. Naast bezettingsgraad kan er ook bepaald worden welke groepen bezoekers er zijn, wanneer deze er zijn, welke trends er zich voordoen enz. enz.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Active Roads