Tarieven straatparkeren in 2012 opnieuw niet verhoogd

In 2012 worden de uurtarieven voor parkeren op straat binnen de ring A10 opnieuw niet verhoogd. Dit is afgesproken in het Programakkoord 2010-2014. Mede daardoor is Amsterdam sinds de invoering van de nieuwe tarieven in 2009 teruggezakt naar de achtste plaats op de lijst van ‘s werelds duurste parkeersteden. Dat blijkt uit de Colliers International Parking Rate Survey 2011. In 2009 stond Amsterdam te boek als de stad met het hoogste straatparkeertarief ter wereld. Daarnaast gaat de gemeente experimenten uitvoeren en onderzoeken doen voor een prettiger en efficiënter gebruik van de schaarse parkeerruimte in de drukke verkeersstad Amsterdam.

Experimenten

De bezoekersparkeerkaart is aangekondigd in het programakkoord van het college van B&W. Dit is één van de experimenten die Stadsdeel Zuid de komende jaren in samenwerking met de centrale stad gaat uitvoeren. Met een bezoekersparkeerkaart kunnen bezoekers van bewoners een bepaald aantal uren voor een lager tarief parkeren. Daarnaast gaan stadsdelen experimenteren:

 • Op verzoek van Stadsdeel Zuidoost: Afspraken over parkeren in omliggende woonbuurten tijdens evenementen in de Amsterdam ArenA voor een betere verdeling van de parkeerdruk.
 • Op verzoek van Stadsdeel Zuid: Meer parkeervergunningen voor bedrijven in Buitenveldert (buiten de Milieuzone) bij invoering betaald parkeren (zie verder onder ‘Tarieven’).
 • Drie experimenten op verzoek van Stadsdeel West: Een dagparkeervergunning in het stadsdeel voor ondernemers, particulier autodelen in samenwerking met WeGo en een ringparkeervergunning met parkeervoorzieningen langs de ring A10. Het doel is een betere verdeling van de schaarse parkeerruimte.

Onderzoek

Verder wordt onderzocht:

 • Op verzoek van Stadsdeel Zuid: Of vijfsterrenhotels ondanks de eigen parkeergelegenheid in aanmerking komen voor bedrijfsparkeervergunningen op straat.
 • Op verzoek van Stadsdeel West: Of € 0,10 zones in West kunnen worden vervangen door het gewone straattarief. Hiermee kan mogelijk een betere verdeling van de parkeerdruk in en rond winkelstraten worden gerealiseerd.
 • Op verzoek van Stadsdeel Zuid: Of € 0,10 zones in Zuid kunnen worden vervangen door blauwe zones.
 • Op verzoek van Stadsdeel Zuid: Wat kan de stad afspreken over exclusieve parkeergebieden voor vergunninghouders (belanghebbendenparkeren) zoals in de Prinses Irenebuurt waar alleen vergunninghouders en geen bezoekers mogen parkeren.

Tarieven

 • De tariefsverhoging voor bezoekersparkeren in Stadsdeel Noord zal op verzoek van het stadsdeel niet doorgaan en blijft € 1,10 per uur. Dit in tegenstelling tot de eerdere overeenkomst tussen het stadsdeel, de centrale stad en de CV Winkelcentrum Amsterdam Noord over de parkeervoorzieningen en de herontwikkeling van winkelcentrum Buikslotermeerplein en omgeving. Hierin staat namelijk dat het parkeertarief voor bezoekers stapsgewijs wordt verhoogd tot maximaal € 1,30 in 2013.
 • Buiten de ring wordt in delen van Zuidoost (F- en H-buurt en Venserpolder) door Stadsdeel Zuidoost betaald parkeren ingevoerd in verband met de lokale parkeerproblematiek.
 • Stadsdeel Zuid breidt betaald parkeren uit naar Buitenveldert-Zuid in verband met parkeeroverlast vanuit de Zuidas.
 • De stadsdelen Centrum, Nieuw-West, West en Oost verhogen de parkeervergunningtarieven voor hun bewoners.
 • De boete voor het niet betalen van parkeergeld (naheffingsaanslag) gaat € 53,90 kosten. Dit is een verhoging van € 2,00.
 • De wielklem wordt alleen nog gebruikt als mensen vijf parkeerboetes hebben openstaan en gaat deze wanbetalers € 6,70 meer kosten, namelijk € 156,10.

E-parkeervergunning

De stadsdelen gaan per 1 april 2012 een speciale parkeervergunning voor elektrische auto’s invoeren. Deze zogenoemde E-parkeervergunning zal geldig zijn binnen een bepaald vergunninggebied en zal even veel kosten als de gewone parkeervergunning. Hiermee kan worden geparkeerd bij openbare oplaadpunten of in gewone parkeervakken in het vergunninggebied. Buiten dit gebied moet de gebruiker het straattarief betalen (ook bij een oplaadpunt). Met een aanvraag voor een E-parkeervergunning krijgt de aanvrager voorrang op de wachtlijst voor parkeervergunningen. Deze voorrangsregeling geldt tot januari 2015. Tot 1 april 2012 is parkeren met een elektrische auto bij een oplaadpunt nog gratis om elektrisch vervoer te stimuleren.

Parkeerverordening: Hoe werkt het?

Het college en de gemeenteraad beslissen over de Parkeerverordening (beleidskaders) en de Verordening Parkeerbelastingen (tarieven). Hiermee wordt gezorgd voor uniformiteit bij de uitvoering van het stedelijk parkeerbeleid door de stadsdelen. De stadsdelen kunnen jaarlijks zwaarwegende adviezen voorleggen. Hierover neemt de centrale stad dan een besluit. In principe worden de adviezen overgenomen tenzij er grote bezwaren tegen zijn. Bij nieuw beleid moet eerst worden onderzocht wat de uitwerking is voor het kan worden opgenomen. Dan worden er experimenten of onderzoeken uitgevoerd.

Parkeren in Amsterdam

Amsterdam is een van de drukste steden van Nederland. De parkeerdruk in de stad is erg groot. Op veel plaatsen in de stad moet je betalen om te parkeren. Zo blijft Amsterdam een bereikbare en leefbare stad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam