Heijmans dochter Proper-Stok ondertekent overeenkomst Spoorzone Enschede

Op 27 september 2011 heeft het college van B&W van de gemeente Enschede ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Enschede, woningcorporatie De Woonplaats en Proper-Stok Ontwikkelaars, de samenwerkingsovereenkomst behelst de eerste fase Middengebied van de Spoorzone in Enschede. De eerste fase omvat de bouw van 122 eengezinswoningen en appartementen, 120 parkeerplaatsen en 1.370 m2 commercieel vastgoed. In december wordt gestart met de bouw van de eerste woningen. De ontwikkeling van het totale Middengebied bestaat uit verschillende deelfases en is naar verwachting in 2017 gerealiseerd.

Proper-Stok is sinds 2009 door de gemeente aangetrokken als gebiedsontwikkelaar voor de eerste fase van het Middengebied. In samenwerking met de Enschedese corporatie De Woonplaats regisseert Proper-Stok de ontwikkeling, de kwaliteitsbewaking en de uitvoering van het hele plan.

De samenwerkingsoverkomst betekent een snelle start voor de ontwikkeling van deze eerste fase. Partijen werken nu verder aan de planontwikkeling conform het stedenbouwkundig plan van West 8 Architecten, dat in december 2010 door de Gemeenteraad is vastgesteld.

Planning en fasering

Het totale Middengebied wordt in vijf deelfasen ontwikkeld. De eerste fase die tot ontwikkeling wordt gebracht is gelegen op de locatie van de voormalige Sanders Machinefabriek op de hoek van de Molenstraat en de Nieuwe Schoolweg. In december 2011 wordt gestart met de bouwactiviteiten van de zorgappartementen van De Woonplaats.

Woningbouw

Er komen verschillende typen woningen, waaronder 86 koop eengezinswoningen in het midden- en dure segment, 16 koopappartementen in het middensegment en 20 koop zorgappartementen in het goedkopere segment. Prijsklassen variëren van € 144.000,– tot € 400.00,– VON.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met circa 8.100 medewerkers en in 2010 € 2,7 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV