Europa’s eerste snellaadstation voor elektrische voertuigen geopend

een stimulans voor elektrisch vervoer

Het eerste snellaadstation in Europa voor elektrische voertuigen is vandaag geopend. In Leeuwarden onthulde Maurits van Oranje, voorzitter van het Formule E-team, het laadpunt dat opladen van een elektrische auto binnen 30 minuten mogelijk maakt. Het snellaadstation, dat voertuigen oplaadt met Groene Stroom, is onderdeel van een project dat Essent met de Gemeente Leeuwarden, Provincie Frysl(aa)n, Epyon en Tamoil startte. Betrokken partijen zetten op 20 mei 2010 een belangrijke stap om de toepassing van elektrisch vervoer te versnellen.

‘Het snellaadstation in Leeuwarden is een stimulans voor elektrisch vervoer en draagt bij aan het vergroten van het rijbereik van elektrische voertuigen’, zegt Maurits van Oranje, voorzitter van het Formule E-team. ‘Ik ben blij dat Nederland zich hiermee op de kaart zet en inzet voor nieuwe toepassingen, waarmee voertuigen snel opgeladen kunnen worden.’

‘We zijn erg verheugd met het snellaadstation, waarmee we ons richten op de behoefte om onderweg te kunnen opladen in korte tijd’, zegt Kjell Biezen, manager Electric Transportation van Essent dat het snellaadstation aan de Zwettestraat in Leeuwarden exploiteert. ‘Op dit moment worden door ons moederbedrijf RWE op Europees niveau afspraken gemaakt over standaardisering van oplaadpunten. De ontwikkeling van snellaadstations, zoals vandaag in gebruikgenomen, zal daarin worden meegenomen.’

‘Om elektrisch te kunnen rijden of varen, moet je je auto of boot kunnen opladen!’, geeft gedeputeerde Hans Konst van de provincie Frysl(aa)n aan. ‘De provincie werkt aan een dekkend netwerk van elektrische oplaad- en vulpunten met duurzame brandstoffen. Met dit snellaadstation komt het netwerk weer een stap dichterbij en onze ambitie om 40.000 voer- en vaartuigen in Frysl(aa)n op duurzame brandstof te laten rijden of varen ook.’

Wethouder Isabelle Diks van de gemeente Leeuwarden: ‘De gemeente neemt in de realisatie van projecten het voortouw en hanteert als uitgangspunt: doen, doen, doen! Er zijn goede plannen genoeg, de gemeente zet in op realisatie.’

‘De mensen die gepassioneerd achter duurzaamheid staan en daarmee dit fantastische project hebben doen slagen, komt alle eer toe’, aldus Hans Streng, algemeen directeur van Epyon BV, het Nederlandse hightech bedrijf uit Rijswijk dat in heel Europa de geavanceerde snelladers en infrastructuur levert. ‘Epyon is in heel Europa actief om in soortgelijke projecten aan de elektrisch-vervoer-weg te timmeren. We staan aan de vooravond van een massale omwenteling in het denken over tanken en dat is goed nieuws.’

Supply Manager Cees van de Peppel van oliemaatschappij Tamoil: ‘We participeren in deze pilot in het kader van de energietransitie van fossiele brandstoffen naar alternatieve brandstoffen. Elektrisch rijden is één van de oplossingen om uitstoot van broeikasgassen te beperken en toch in een bepaalde mobiliteitsbehoefte te kunnen blijven voorzien. Ons tankstation aan de Zwettestraat 12 biedt nu zelfs meerdere oplossingen. Naast het snellaadstation wordt tevens de biobrandstof E-85 aangeboden.’

Snellaadstation
Het snellaadstation in Leeuwarden zal in eerste instantie worden gebruikt door elektrische personenbusjes van taxibedrijf Kijlstra. Eerder dit jaar werden deze personenbusjes in gebruik genomen door het bedrijf dat de eerste snellaad-klant is van Essent. De NHL Hogeschool zal gebruikerservaringen (van chauffeurs en passagiers) verzamelen en analyseren.

Over Essent
Essent is de grootste producent van duurzame energie in Nederland en levert elektriciteit, gas en warmte aan particuliere en zakelijke klanten. De onderneming beschouwt Nederland en België als haar thuismarkt. De totale productiecapaciteit van de centrales en windparken van Essent bedraagt 6.000 MW. Van alle in Nederland duurzaam geproduceerde stroom neemt Essent 27 procent voor haar rekening. Bij Essent werken 4.500 mensen. Essent maakt deel uit van het internationaal opererende RWE. Met een omzet in 2009 van EUR 48 miljard en 71.000 medewerkers is RWE een toonaangevende Europese leverancier van elektriciteit en gas. RWE levert in Europa elektriciteit en gas aan meer dan 30 miljoen klanten. Daarmee behoort RWE tot de top 5 van Europese energiebedrijven. RWE investeert gemiddeld minstens EUR 1 miljard per jaar in Europese duurzame energieprojecten. Essent en RWE willen de komende jaren samen 20.000 MW aan duurzame energieproductie ontwikkelen.

Over provincie Frysl(aa)n
Het programma Duurzame Energie van de provincie Frysl(aa)n is de concrete uitwerking van de provinciale visie op duurzame ontwikkeling en is de Friese vertaling van de afspraken in het Energieakkoord Noord-Nederland op het gebied van klimaat en energie. De provincie Frysl(aa)n zet in op energie besparen, het opwekken van duurzame energie en als het nu nog niet anders kan op slim gebruik maken van olie, gas en elektriciteit. En de provincie Frysl(aa)n zet in op werkgelegenheid: provinciale kenniseconomie ‘duurzame energie’ en innovatie van de bouwsector. Samen met bedrijven, burgers, dorpsbelangen, woningcorporaties, maatschappelijke en koepelorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen wil de provincie Frysl(aa)n haar doelen realiseren. Straks kan iedereen kiezen uit een aanbod van groene stroom, groen gas en/of groene warmte; thuis, in de auto, op het werk, op school en in de vrije tijd. Groene energie die lokaal wordt opgewekt. Frysl(aa)n stapt over op duurzame energie!

Over gemeente Leeuwarden
Leeuwarden wil in 2020 een stad zijn die onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Dat betekent voldoende productie van duurzame stroom, groen gas en schone warmte om in de lokale behoefte te voorzien. De gemeente richt haar aandacht op het stimuleren van energiewinning uit afval, grootschalige zonne-energie, auto’s en bussen op biogas, elektrische auto’s en boten en effectieve energiebesparing in de gebouwde omgeving. De gemeente Leeuwarden kiest ervoor de ontwikkeling van elektrisch voortbewegen concreet handen en voeten geven. Verschillende regionale en landelijke partners, waaronder Kijlstra en Essent, zorgen voor de juiste ingrediënten om versnelling van elektrisch rijden mogelijk te maken. De gemeente Leeuwarden heeft daarnaast een subsidieregeling voor auto’s en sinds september 2009 ook voor elektrische scooters. Inmiddels is er aan 60 scootereigenaren een subsidie toegekend.

Over Epyon
Voor meer informatie kunt u terecht op: www.epyonpower.com

Over Tamoil
Tamoil Nederland is als onderdeel van de Europese Tamoil organisatie betrokken bij de raffinage van ruwe aardolieproducten en als marketingorganisatie bij de verkoop van brandstoffen via haar tankstations. Zij is van mening dat er meerdere oplossingen nodig zijn om CO2-uitstoot te reduceren en wil direct betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom alternatieve brandstoffen. Tamoil zet niet alleen in op E-85. Zij ziet ook een toekomst voor aardgas en elektriciteit.

Formule E Team
De overheid investeert in duurzame mobiliteit zodat de lucht schoner wordt, de CO2-uitstoot afneemt en het milieu wordt gespaard. Onderdeel hiervan is dat betaalbaar en betrouwbaar elektrisch rijden in de komende jaren voor iedereen toegankelijk wordt. Het Formule E-team schept hiervoor de voorwaarden. Het team realiseert doorbraken in onder meer infrastructuur, accu’s, en beschikbaarheid. In het Formule E-team werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen onder voorzitterschap van Maurits van Oranje.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Essent (Hoofdkantoor)