Onderzoek naar marktmodel voor elektrisch vervoer

uniforme oplaad- en betaalmogelijkheden voor elektrisch vervoer

Energieleveranciers en netbeheerders gaan gezamenlijk een maatschappelijk breed gedragen marktmodel ontwikkelen voor het laden en betalen van elektriciteit voor elektrisch vervoer. Dit marktmodel moet zorgdragen voor uniforme oplaad- en betaalmogelijkheden voor elektrisch vervoer in de openbare ruimte in Nederland. Het te ontwikkelen concept is een initiatief van EnergieNed (de brancheorganisatie van energieproducenten, -handelaren en -leveranciers) en Netbeheer Nederland (de brancheorganisatie van energienetbeheerders). Accenture, consultancy-organisatie op het gebied van management, technologie en outsourcing, gaat de opdracht uitvoeren. Reeds dit voorjaar wordt het resultaat van het onderzoek verwacht.

De consument is erbij gebaat dat hij zijn of haar auto overal (in de openbare ruimte) kan opladen met één gebruiksvriendelijk identificatiemiddel. Daarbij wordt rekening gehouden met het gegeven dat de klant keuzevrijheid heeft van leverancier. Zoals je geld kunt pinnen bij elke geldautomaat, moet het in de toekomst ook mogelijk zijn een elektrische auto bij elk oplaadpunt te kunnen opladen. Met het ontwikkelen van een marktmodel willen energieleveranciers en netbeheerders dit gezamenlijk realiseren.

Werkafspraken
Het te ontwikkelen marktmodel elektrisch vervoer bestaat uit een (open) stelsel van werkafspraken tussen alle betrokken partijen over alle stappen van het laden en betalen van elektrisch vervoer. Energieleveranciers en netbeheerders willen de wensen van de consument centraal stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van de oplaadsnelheid van de auto. Daarnaast brengt het onderzoek de mogelijke en gewenste rollen voor de verschillende partijen in kaart, zoals energielevering, het verrichten van metingen en de verrekening. Verder moet het onderzoek duidelijk maken welke aanpassingen nodig zijn in de huidige regelgeving en bijvoorbeeld in de huidige sectormodellen voor energielevering en –transport. Voor het onderzoek zullen vele betrokken partijen worden benaderd om hun wensen en aandachtspunten kenbaar te maken, zoals overheden en brancheorganisaties uit onder meer de energiebranche en de automobielbranche.

Uitdaging
De energiebranche ziet de overgang naar elektrisch vervoer als één van de mogelijkheden om de CO2-uitstoot terug te dringen. De energieleveranciers en netbeheerders realiseren zich dat de mogelijke opkomst van elektrisch vervoer ook voor de energiebranche zelf een uitdaging is. Elektrische voertuigen zullen worden opgeladen bij de eigen woning, bij bedrijven, bij (commerciële) parkeerfaciliteiten en in de openbare ruimte. Potentieel betekent dit opladen een extra belasting voor het elektriciteitsnet, een ander verbruikspatroon en een groei van de elektriciteitsmarkt.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees meer over dit onderwerp in Infrasite Nieuws Plaatsing tienduizend oplaadpunten voor elektrisch vervoer van start

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EnergieNed