Reactie Vexpan op onderzoek betalingsgedrag parkeren


Op 10 december 2008 hebben wij vernomen dat een aanbieder van belparkeren een onderzoek heeft verricht naar het betalingsgedrag van mensen bij parkeren op straat. De automobilist betaalt volgens dit onderzoek meer parkeerbelasting dan dat men op basis van de geparkeerde tijd hoeft te betalen. Hierbij een reactie van de Vexpan, het Platform voor Parkeren in Nederland.

De parkeersector is bekend met het feit dat bij straatparkeren meer betaald wordt dan dat op basis van de daadwerkelijk geparkeerde tijd nodig zou zijn. Binnen de sector zijn verschillende mogelijkheden ontwikkeld, waarbij door de automobilist achteraf op basis van de daadwerkelijke parkeertijd betaald kan worden. Dit kan door middel van belparkeren en een verblijfsheffing.

Er zijn binnen de sector verschillende aanbieders actief op het gebied van belparkeren, waarbij via de telefoon achteraf kan worden betaald voor parkeren. Diverse gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor parkeren in de openbare ruimte, bieden een dergelijk betaalsysteem aan. Het aantal gemeenten waar achteraf betalen mogelijk is, is groeiende. De gemeenten zijn bezig met de ontwikkeling van infrastructuur, het zogenaamde Servicehuis. Parkeren, waarbij deze vorm van parkeren niet afhankelijk hoeft te zijn van één enkele aanbieder. Doel is om de invoering van achteraf betaald parkeren te versnellen. De afhankelijkheid van één leverancier (waar dan de automobilist de betaalservice moet afnemen) is nu nog vaak het argument bij gemeenten om dit betaalsysteem nog niet in te voeren. Tevens spelen de hogere kosten een rol, omdat naast het belparkeren het traditionele betaalsysteem gehandhaafd moet blijven. Ondanks dit is er wel draagvlak binnen de sector voor de invoering van een dergelijk voor de consument vriendelijker betaalsysteem.

De andere mogelijkheid is een verblijfsheffing. In gemeente Enkhuizen heeft in het verleden een dergelijk plan gespeeld. Een vergelijkbaar systeem functioneert reeds in Londen. Het is technisch vergelijkbaar met een tolsysteem op de autosnelwegen. Het enige verschil is dat de verblijfstijd binnen een bepaald gebied wordt gemeten. De haalbaarheid van een dergelijk systeem zal in de toekomst waarschijnlijk nog worden onderzocht. Momenteel wordt er in Nederland vooral gefocust op belparkeren.

Vexpan is het Platform voor Parkeren in Nederland. De vereniging is in april 1986 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot hét platform voor het parkeren in Nederland. Vexpan streeft ernaar de autoriteit te zijn op het gebied van parkeren, een essentiële schakel in de mobiliteitsketen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
De Nederlander betaalt massaal teveel parkeergeld (10-12-2008)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vexpan