Belangstelling A2 Minder Hinder Proefpas snel gegroeid

Sinds de presentatie van de A2 Minder Hinder Pas in september hebben bijna 2000 A2-automobilisten een pas aangevraagd. Per 1 november 2008 reizen er daadwerkelijk 800 met de A2 Minder Hinder Proefpas. Naar verwachting komen er per 1 december nog eens 300 proefpashouders bij, wat het totaal brengt op 1100. Daarbij zijn er dagelijks gemiddeld 15 nieuwe aanvragen. D e belangstelling voor de A2 Minder Hinder pas is daarmee in korte tijd groter dan verwacht. Rijkswaterstaat komt met het aanbod blijkbaar tegemoet aan de behoefte van een flinke groep A2-forensen.

Rijkswaterstaat onderzoekt doorlopend de beweegredenen en ervaringen van A2 Minder Hinder Pashouders. Ca. 75% van de aanvragers geeft aan altijd of meestal last te hebben van files op de A2 en ervaart dit als zeer vervelend. Ruim 35% van de aanvragers heeft een reistijd met de auto van een uur of langer.

Ongeveer 90% van de pashouders reist drie of meer dagen per week met de proefpas (gemiddeld vier dagen per week). Voor 70% van de nieuwe treinreizigers is de totale reistijd met het OV wel iets langer dan met de auto, maar 80% vindt de betrouwbaarheid van de reistijd met openbaar vervoer groter of gelijk aan de autoreis. 85% vindt altijd of zeer vaak een zitplaats in de trein. Eenzelfde percentage waardeert het initiatief van Rijkswaterstaat met een acht of hoger.

Eind november lopen de eerste proefpassen af en kan men doorgaan met de vervolgpas. Na de pilot die is gehouden in het voorjaar van 2008, koos 40% voor een vervolgpas.

Extra zitplaatsen op populair treintraject

De A2 Minder Hinder Proefpas kan alleen worden uitgegeven als er nog plaats is in de trein. In overleg met NS is de capaciteit per traject bepaald. Een aantal trajecten is – net als op de weg – zeer populair en de ruimte in de trein is beperkt.

Voor de treintrajecten in de ochtendspits van Utrecht naar Amsterdam, van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht en op de stoptrein van Sittard naar Maastricht is op dit moment een wachtlijst.

Om tegemoet te komen aan de belangstelling zijn in overleg met NS inmiddels extra zitplaatsen beschikbaar in de intercitytrein van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht. Bij deze passen wordt wel een duidelijk treinadvies gegeven, zodat de laatste beschikbare capaciteit optimaal benut wordt. Daarnaast komt, als de eerste proefpassen aflopen, ook op de drukke trajecten weer een aantal zitplaatsen vrij.

Het aanbod van het treinalternatief voor de A2 draagt direct bij aan de gezamenlijke doelstelling van Rijkswaterstaat en de stadsregionale initiatieven om in de spits op de A2 rondom Utrecht, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven tijdens de werkzaamheden10% verkeersreductie te realiseren. Naar verwachting neemt de hinder voor automobilisten als gevolg van de werkzaamheden aan de A2 in 2009 nog verder toe.

Met de A2 Minder Hinder Proefpas biedt Rijkswaterstaat automobilisten de gelegenheid toenemende files door werkzaamheden aan de A2 te vermijden. Zij kunnen drie maanden gratis het openbaar vervoer proberen als alternatief voor de file. Daarna kan men de pas tegen een voordelig tarief verlengen. De A2 Minder Hinder Pas kan worden aangevraagd tot 1 januari 2010.

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl/a2minderhinder

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
OV als alternatief voor file door werkzaamheden aan de A2

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant