Bouwhuisdebat zet ondergronds bouwen op politieke agenda


Zoetermeer – Het benutten van de mogelijkheden van ondergronds bouwen vergt bestuurlijke visie en durf. En daar ontbreekt het aan. Dat was de rode draad in het goed bezochte vierde Bouwhuisdebat van Bouwend Nederland. Het onderwerp lijkt gestaag op de politieke agenda te komen als het gaat over het gebruik van de ruimte in Nederland.

‘Als je aan alle ruimteclaims wilt voldoen, dan heb je een extra provincie nodig’. Zo opende discussieleider Peter van Ingen het Bouwhuisdebat. ‘Die ruimte is beschikbaar onder het maaiveld.’

Minister Cramer van VROM bevestigde dat de ondergrond veel kansen biedt op het gebied van ruimtegebruik, duurzaamheid en de klimaatverandering. Cramer onderschreef opmerkingen van Bouwend Nederland voorzitter Brinkman, dat het ook niet de vraag is óf, maar hóe we ondergronds moeten bouwen.’ Dat is volgens de minister nodig om de verrommeling van de ruimte aan te pakken, nieuwe transportmogelijkheden verder te ontwikkelen en om het stedelijk gebied beter te structureren.


Scheiden van goederen en personen

De Belgische transporteconoom Winkelmans wees er op, dat de huidige vervoersmodaliteiten niet meer voldoen en dat nieuwe manieren van goederentransport nodig zijn, zoals het buizentransport. Het almaar groeiende goederentransport moet losgekoppelde worden van het personenvervoer, willen we met beide niet volstrekt gaan vastlopen, aldus Winkelmans.

Den Haag heeft met de Koningstunnel en het Souterrain (Tramtunnel) al de nodige ervaring met ondergronds bouwen. Wethouder Norder stelde derhalve dat het alleen lukt op plekken waar de ruimtedruk hoog is en een ondergrondse oplossing betaalbaar is. In zijn ogen zijn dat vooral de binnensteden.

Directeur Vijselaar van CentralNed en VVD Tweede Kamerlid Van der Burg hekelden in het bijzonder het gebrek aan visie en durf bij bestuurders om werkelijk innovatief te willen zijn. Er wordt teveel gekeken naar kosten op de korte termijn, en te weinig naar de (maatschappelijke) opbrengsten op langere termijn, zoals schonere steden en een mooier landschap.


Het Bouwhuisdebat

Bouwend Nederland organiseert enkele malen per jaar een Bouwhuisdebat. Dit debat wordt gevoerd met deskundigen en beslissers (politiek en bedrijfsleven) over relevante maatschappelijke onderwerpen. Doel van de Bouwhuisdebatten is vanuit de bouwsector een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Er is daarbij bewust gekozen voor de vorm van een debat, omdat deze vraagstukken juist door de verrijking van verschillende meningen nieuwe perspectieven voor oplossingen geeft.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland