Eerste WegwijsA2 Pas uitgereikt door Minister Eurlings

Ondertekening convenant werkgevers en overheden startschot WegwijsA2

Maandag 10 maart 2008 is de eerste WegwijsA2 Pas uitgereikt door minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan Dhr. Scheepers van ASML Netherlands, één van de deelnemende werkgevers binnen het project. Met deze pas worden diverse maatregelen toegankelijk voor werknemers om de werkzaamheden aan de rijksweg A2, de Randweg Eindhoven en Rondweg Den Bosch te vermijden. Het maatregelenpakket wordt uitgevoerd door WegwijsA2 en komt voort uit een unieke samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven in de regio’s Eindhoven en Den Bosch. Om deze samenwerking te onderschrijven, tekenden de betrokken partijen tevens een convenant.

Na een korte busrit langs de wegwerkzaamheden werden minister Eurlings en de leden van het Platform WegwijsA2 ontvangen op het Provinciehuis in Den Bosch. Volgens de minister zijn de doelstelling van WegwijsA2 ‘pittig’. Hij roept ieder bedrijf dan ook op verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen bereikbaarheid, en hoopt dat het maatregelenpakket niet alleen de komende twee jaar maar ook in de verdere toekomst in gebruik blijft. ‘Brabant laat zich hier van de goede kant zien, en loopt niet alleen voorop met de high tech industrie, maar nu ook op het gebied van mobiliteit’, aldus Eurlings.

Pakket

Het maatregelenpakket van WegwijsA2 biedt een uitgebreide keten van vervoer- en mobiliteitsdiensten. Er gaan onder meer shuttles rijden, er worden leenfietsen ingezet en bewaakte P+R terreinen aangelegd. Het is de eerste keer dat op zo’n grote schaal filebestrijdende maatregelen rondom wegwerkzaamheden worden ingezet. Het pakket wordt aangeboden via de WegwijsA2 Pas die verkrijgbaar is via de werkgever en interessant is voor iedereen die binnen een straal van 25 kilometer in de regio Eindhoven-‘s-Hertogenbosch woont en/of werkt.

Goederenvervoer

Naast overleg met de werkgevers vindt ook uitvoerig overleg plaats met goederenvervoerders en verladers in de regio. Gezamenlijk zijn diverse mogelijkheden opgezet om ook het vrachtverkeer te ondersteunen. Denk hierbij aan vervoer via spoor en water, het creëren van andere routes en het optimaliseren van regionale distributie.

WegwijsA2

WegwijsA2 is een initiatief van Platform Bereikbaarheid Eindhoven – ‘s-Hertogenbosch, waarin de volgende partijen zijn vertegenwoordigd: Rijkswaterstaat Noord-Brabant, Provincie Noord-Brabant, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Gemeente Eindhoven, Kamer van Koophandel Brabant en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant