Verkeersonderzoek A2 Eindhoven – Den Bosch

De weggebruiker in beeld

’s-Hertogenbosch – In de periode van januari tot en met maart 2007 jaar heeft Rijkswaterstaat een grootschalig verkeersonderzoek gehouden onder weggebruikers van de A2. Doel van het onderzoek was de frequente weggebruiker in beeld te krijgen.

Enquete onder lange afstandsvrachtvervoer levert veel resultaten op

Onlangs zijn de eerste resultaten bekend gemaakt van het regionaal verkeerskundig onderzoek dat is gehouden onder het goederenvervoer in Noord-Brabant (dat veelvuldig gebruik maakt van de A2). Doel van het onderzoek is het vrachtverkeer op de A2 in de gelegenheid te stellen hun logistiek af te stemmen op de werkzaamheden die plaatsvinden. De vragenlijst werd in samenwerking met TLN, EVO en het MCA in Brabant opgesteld.

Uit de respons (ca 25%) kwamen de volgende bevindingen:

  • Informatiebehoefte: Uit de enquête blijkt dat de informatie over wegwerkzaamheden beter kan. Beter heeft betrekking op de betrouwbaarheid, de tijdigheid en de concreetheid van de informatie;
  • Andere route: de mogelijkheden voor transportbedrijven om een andere route te nemen of om op andere tijden te rijden zijn zeer beperkt;
  • Andere tijden: de conclusie uit eerdere onderzoeken dat het vrachtverkeer met name de ochtendspits mijdt, wordt in deze enquête bevestigd. 80% van de respondenten geven aan geen mogelijkheid te zien om op andere tijden te rijden. De oorzaak daarvoor ligt vooral bij het zogenaamde sleutelbeleid van verladers en ontvangers van goederen. Deze laatste bepalen voor een groot deel het tijdsstip van laden en lossen.

Eind november/begin december wordt een paneldiscussie met bedrijven georganiseerd over informatievoorziening over wegwerkzaamheden. Voornaamste doelen om verder uit te kunnen werken, is welke informatie de transportsector nodig heeft voor een optimale logistieke planning; aan welke functionele eisen een emailservice zou moeten voldoen; en welke verbeteringen de bebording bij wegafzettingen mogelijk zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant

Verkeersonderzoek A2 Eindhoven – Den Bosch | Infrasite

Verkeersonderzoek A2 Eindhoven – Den Bosch

De weggebruiker in beeld

’s-Hertogenbosch – In de periode van januari tot en met maart 2007 jaar heeft Rijkswaterstaat een grootschalig verkeersonderzoek gehouden onder weggebruikers van de A2. Doel van het onderzoek was de frequente weggebruiker in beeld te krijgen.

Enquete onder lange afstandsvrachtvervoer levert veel resultaten op

Onlangs zijn de eerste resultaten bekend gemaakt van het regionaal verkeerskundig onderzoek dat is gehouden onder het goederenvervoer in Noord-Brabant (dat veelvuldig gebruik maakt van de A2). Doel van het onderzoek is het vrachtverkeer op de A2 in de gelegenheid te stellen hun logistiek af te stemmen op de werkzaamheden die plaatsvinden. De vragenlijst werd in samenwerking met TLN, EVO en het MCA in Brabant opgesteld.

Uit de respons (ca 25%) kwamen de volgende bevindingen:

  • Informatiebehoefte: Uit de enquête blijkt dat de informatie over wegwerkzaamheden beter kan. Beter heeft betrekking op de betrouwbaarheid, de tijdigheid en de concreetheid van de informatie;
  • Andere route: de mogelijkheden voor transportbedrijven om een andere route te nemen of om op andere tijden te rijden zijn zeer beperkt;
  • Andere tijden: de conclusie uit eerdere onderzoeken dat het vrachtverkeer met name de ochtendspits mijdt, wordt in deze enquête bevestigd. 80% van de respondenten geven aan geen mogelijkheid te zien om op andere tijden te rijden. De oorzaak daarvoor ligt vooral bij het zogenaamde sleutelbeleid van verladers en ontvangers van goederen. Deze laatste bepalen voor een groot deel het tijdsstip van laden en lossen.

Eind november/begin december wordt een paneldiscussie met bedrijven georganiseerd over informatievoorziening over wegwerkzaamheden. Voornaamste doelen om verder uit te kunnen werken, is welke informatie de transportsector nodig heeft voor een optimale logistieke planning; aan welke functionele eisen een emailservice zou moeten voldoen; en welke verbeteringen de bebording bij wegafzettingen mogelijk zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant