Verzekering Noord/Zuidlijn nu definitief

Amsterdam – De verzekering van de Noord/Zuidlijn is definitief geregeld. Op donderdag 12 juli 2007 ondertekenden verzekeraars Gerling, Allianz, HDI en Delta Lloyd de verzekeringspolis voor de gemeente Amsterdam.

De verzekering waar het om gaat is een CAR (Construction All Risks) verzekering, bedoeld om het werk en alle materiële zaken op de bouwplaats te verzekeren.

In 2002, toen de gemeenteraad definitief het licht op groen zette voor de Noord/Zuidlijn, bleek het afsluiten van een schadeverzekering tegen acceptabele voorwaarden niet mogelijk. De verzekeringsbranche toonde zich argwanend voor de risico’s. De gemeente besloot daarom zelf het risico voor schades te dragen en maakte daarbij gebruik van het kapitaal dat anders aan premie betaald had moeten worden.

De aanleg van de Noord/Zuidlijn is inmiddels vier jaar gaande zonder noemenswaardige schade aan de bebouwing in de directe omgeving. Verzekeraars bleken nu wel bereid een voor de gemeente Amsterdam betaalbare verzekering af te sluiten. Eerder al, in mei 2005, sloot de gemeente een verzekering voor de Noord/Zuidlijn af voor omgevingsschade.

Voor de kosten van de nieuwe verzekering is dekking in het projectbudget en het gemeentelijk weerstandsvermogen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Noord-Zuidlijn Amsterdam (Noord - WTC)