Vexpan: Autogebruik ontmoedigen zinloos

Tilburg – Het ontmoedigen van autogebruik heeft geen zin. Dit constateert Vexpan, het Platform voor Parkeren in Nederland, op basis van het eerste nationale consumentenparkeeronderzoek dat in haar opdracht is uitgevoerd door Trendbox. Bijna alle ondervraagde autobezitters geven aan zich door financiële maatregelen niet uit de auto te laten jagen. Maar liefst 67% van de ondervraagden wil meer parkeergelegenheid. Slechts 26% is bereid meer geld voor parkeren uit te geven als
dat voor milieumaatregelen wordt gebruikt. De automobilist verlaat zijn vervoermiddel
niet, terwijl het overheidsbeleid er wel op is gericht dit te ontmoedigen. De
samenleving plaatst zich hiermee voor een groot dilemma, vindt voorzitter Hans
Brugmans.

Brugmans voorziet zelfs dat de tegenstelling tussen de mentaliteit van de autobezitter en het beleid van de overheid alleen maar leidt tot grotere problemen. Doordat de automobilist zijn auto niet blijkt te verlaten en de overheid nog steeds de illusie heeft dit met maatregelen te kunnen bewerkstelligen, ontstaat alleen maar meer milieuschade. De automobilist rijdt op zoek naar een parkeerplek rondjes door stedelijk gebied, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen alleen maar groter wordt. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat automobilisten denken dat in 2020 aan de rand van de steden nog meer parkeerruimte nodig is. De hele samenleving moet deze realiteit onder ogen zien en er actie op ondernemen, oordeelt Brugmans. Wij zullen daarin zeker meedoen. Wij zullen de sector, maar ook de regering wijzen op de vaststellingen in het onderzoek. Het kan niet zo zijn dat de lokale en landelijke overheid volhardt in het zinloos indammen van het autoverkeer terwijl de mentaliteit van de autogebruiker niet verandert. De Nederlandse automobilist is eerder geneigd een tweede auto aan te schaffen dan zijn gouden koets minder te gebruiken.

Het Platform voor Parkeren in Nederland presenteert de uitkomsten van het onderzoek tijdens ParkeerVak 2007. Deze jaarlijks terugkerende parkeerbeurs gaat op 18 april van start en duurt tot en met 20 april. ParkeerVak vindt plaats in de Brabanthallen in Den Bosch.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vexpan