Haalbaarheidsonderzoek stationsomgeving Culemborg

Utrecht – De gemeente Culemborg, projectontwikkelaar NS Vastgoed en ontwikkelcombinatie Hokam/Matser hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van de Culemborgse stationsomgeving. De deelnemende partijen gaan onderzoeken of voor de stationsomgeving een kwalitatief, maatschappelijk en financieel economisch aanvaardbaar gebiedsontwikkelingsplan ontwikkeld kan worden. Dit gebiedsontwikkelingsplan moet toezien op de realisatie van woningen, kantoren, scholen, parkeerruimte, openbare ruimte, infrastructuur en een stationslocatie.

In februari 2005 is het masterplan voor de Stationsomgeving afgerond en door de gemeenteraad vastgesteld. Sinds die tijd heeft de gemeente regelmatig overleg gevoerd met diverse belanghebbende partijen in het stationsgebied om te onderzoeken of er een gezamenlijke ontwikkeling mogelijk was. In de afgelopen maanden is hierin belangrijke voortgang geboekt en zijn de partijen het in grote lijnen eens geworden over een mogelijke invulling van het stationsgebied.

Volgens NS Vastgoed vraagt het ontwikkelen van stationslocaties bij uitstek om een integrale benadering en intensieve samenwerking tussen overheid en private partijen. Alleen zo kan een plek gecreëerd worden waar mensen in een aangename en veilige omgeving kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NS Vastgoed