Start aanmelden Mobiliteit Prijs 2006

Rotterdam – Welke bedrijfslocatie is het meest succesvol op het gebied van ruimtelijke inrichting, mobiliteit en infrastructuur? Deze locatie verdient dit jaar de Ruimte & Mobiliteit Prijs 2006. Om kans te maken op de prijs, kunnen bedrijfslocaties vanaf 8 maart 2006 aangemeld worden op de website www.ruimte-mobiliteit.nl Aanmelden is mogelijk tot 1 juli 2006. Tijdens het Ruimte & Mobiliteit Congres op 12 oktober, wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.

Na de primeur van 2005 wordt ook dit jaar de Ruimte & Mobiliteit Prijs uitgereikt. Nu met als thema ‘bedrijfslocaties’. Bedrijfslocaties die een inspiratie of voorbeeld zijn voor andere betrokken professionals, maken kans op € 10.000,-, de Ruimte & Mobiliteit Trofee en publicatie in verschillende media zoals het blad BedrijvenTerrein en ROM Magazine. Na de sluitingsdatum van 1 juli, worden de beste op de website geplaatst. Een vakkundige jury beoordeelt deze vervolgens en kiest een winnaar. Naast de juryprijs wordt ook een publieksprijs uitgereikt. Vanaf 1 september 2006 kan iedereen een stem uitbrengen op de website. Beide winnaars worden bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse congres van het Programma Ruimte & Mobiliteit op 12 oktober 2006.

In aanmerking komen…
Zowel bedrijventerreinen (industrie, transport, opslag, handel) als kantorenlocaties komen in aanmerking voor de prijs. Ook locaties met een menging van wonen en werken kunnen worden aangemeld. De verkiezing richt zich niet alleen op de aanleg van nieuwe bedrijfslocaties en het herstructureren van verouderde locaties, maar ook op oplossingen en maatregelen voor zowel het personen- als goederenvervoer. Iedereen die betrokken is bij ontwikkeling of (her)inrichting van een bedrijfslocatie kan deze aanmelden. Te denken valt aan: gemeenten, provincie en regio, brancheorganisaties en projectontwikkelaars, advies- en ontwerpbureaus en uiteraard de ondernemers zelf.

Het Programma Ruimte & Mobiliteit is op zoek naar succesvolle bedrijfslocaties waar grote uitdagingen op het gebied van ruimtelijke inrichting, mobiliteit en infrastructuur hebben geleid tot duurzame, toekomstgerichte oplossingen en maatregelen. Bijvoorbeeld bedrijfslocaties waar rekening gehouden is met bereikbaarheid voor woon-werkverkeer en vrachtverkeer, een uitgekiende ligging bij openbaar vervoer of juist langs de snelweg. Maar ook inrichting van het openbaar gebied (bijvoorbeeld als werklandschap) efficiënt gebruik van parkeerruimte (collectief, inpandig of ondergronds) en aangename en veilige fiets- en wandelroutes zijn aandachtspunten.

Inspiratie is het doel
In de samenwerking tussen verschillende partijen ontstaan soms unieke oplossingen op het gebied van ruimtelijke inrichting, mobiliteit en infrastructuur. Vaak echter zijn deze oplossingen niet in brede kring bekend, terwijl ze juist een bron van inspiratie kunnen zijn voor anderen en een voorbeeld voor nog te ontwikkelen bedrijfslocaties. Het Programma Ruimte & Mobiliteit wil met de verkiezing ‘Bedrijfslocaties’ bijdragen aan een grotere bekendheid bij betrokken professionals.

Belang van ruimte en mobiliteit bij Bedrijfslocaties
De ontwikkeling van een bedrijfslocatie gaat gepaard met mobiliteit van personen en goederen. Belangrijk daarbij is dat de locatiekeuze en de ruimtelijke inrichting samengaan met een heldere visie op bereikbaarheid voor zowel het woon-werkverkeer als het vrachtverkeer. Toch is dat in de praktijk niet altijd het geval, met bijvoorbeeld als gevolg: ongeschikte routes voor vrachtverkeer, overlast door geluid en uitstoot, een rommelige aanblik en hoge parkeerdruk. Dergelijke problemen zijn te voorkomen als eerder en beter wordt nagedacht over mobiliteitseffecten en over infrastructuur als succesfactor van de locatie.

Programma Ruimte & Mobiliteit
De verkiezing is een jaarlijks terugkerend initiatief van het Programma Ruimte & Mobiliteit, in 2005 was het thema ‘woningbouw’. Het Programma (2004-2007) is in het leven geroepen om decentrale overheden te ondersteunen bij het effectief vormgeven en uitvoeren van een samenhangend beleid voor ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Het Programma Ruimte & Mobiliteit is een programma van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), in samenwerking met Nirov, CROW en Vereniging Stadswerk Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Programma Ruimte & Mobiliteit