9 kandidaten voor Intertraffic Innovation Award 2006

Amsterdam – Tijdens Intertraffic Amsterdam 2006 (4 t/m 7 april), hét zakelijke platform op het gebied van infrastructuur, verkeersmanagement, veiligheid en parkeren, zal voor de derde maal de Intertraffic Innovation Award worden uitgereikt aan de meest innovatieve inzending. De Intertraffic Innovation Award wordt gesponsord door Rijkswaterstaat.

Nieuwe opzet
Deze editie is gekozen voor het toekennen van groeps-awards in drie categorieën: infrastructuur & veiligheid, verkeersmanagement en parkeren. Eén van de drie winnaars zal de Intertraffic Innovation Award 2006 ten deel vallen. De onderscheidingen worden op 4 april 2006 bij de opening van Intertraffic Amsterdam 2006 door mevrouw Karla Peijs, minister van Verkeer en Waterstaat uitgereikt.

Hoge kwaliteit inzendingen
Op 18 januari 2006 heeft een internationale vakjury de negen kandidaten geselecteerd. Opvallend is het grote aantal inzendingen: 82 tegen 44 in 2004, een teken dat de Innovation Award zich een plaats heeft veroverd in de wereld van verkeer en vervoer. Een duidelijke waardering voor de innovatie die onmisbaar is voor behoud en verbetering van de mobiliteit. De kwaliteit van de inzendingen is hoog. Er zijn veel nieuwe technologieën vooral op het gebied van verkeersmanagement. Ook worden soms bestaande technieken aan elkaar gekoppeld en gebundeld waardoor nieuwe concepten ontstaan met veel meer potentie dan de afzonderlijke componenten.

Criteria
Bij de jurering is vanzelfsprekend gekeken naar het innovatieve karakter van de inzendingen alsmede de toepasbaarheid in de praktijk. Daarnaast speelden mee de toegevoegde waarde voor het verkeer en vervoer alsook voor de samenleving in combinatie met het milieu en het energieverbruik.

De genomineerden
In de categorie INFRASTRUCTUUR & VEILIGHEID zijn de volgende kandidaten gekozen:
– NMA VerkeersTechniek BV (NL) met het Mobile Automatic Roadblock System (MARS). Wegafzetting die kan worden geplaatst en verwijderd zonder dat wegwerkers hun auto hoeven te verlaten.
– IV Solar (ES) met het Synchronized Security System (SSS). Plug-and-play kabel- en onderhoudsvrij systeem met d.m.v. radio aangestuurde LEDs voor markering van voorwerpen, wegbelijning.
– Tyco Fire & Integrated Solutions (UK) met het DAB Break-in Radio System. Waarschuwingssysteem op basis van digitale radio voor het alarmeren en instrueren van het verkeer in geval van calamiteiten in tunnels.

In de groep VERKEERSMANAGEMENT werden genomineerd:
– ave Verkehrs- und Informationstechnik GmbH (D) met MAVE-tun. Systeem met inductielussen voor de bewaking van de verkeersstromen en het voorkomen van ongevallen in tunnels.
– Control Specialists Company (USA) met de TIRTL, The Infra-Red Traffic Logger. Detectiesysteem inventariseert aantal, categorie en snelheid van voertuigen per rijstrook onder alle weersomstandigheden.
– TripleVia / Vialis Verkeer & Mobiliteit (NL) met ICT in Accessibility. Integratie van bestaande technologie en verkeerswaarnemingen op het hoofd- en onderliggend wegennet alsmede het openbaar vervoer. Resultaten staan via gsm, internet, radio en telefoon ter beschikking van de mobilist.

De kandidaten in de categorie PARKEREN zijn:
– NEDAP AVI (NL) met Nedap Sensit. Draadloze voertuigdetector met de mogelijkheid van voertuigidentificatie. Kan in of boven het wegdek worden gemonteerd op parkeerplaatsen. Mogelijkheid van een sensor-netwerk met centrale uitlezing.
– Skidata AG (AU) met NFC-Ticketing. Via internet kan een parkeerplaats worden gereserveerd met vermelding van het gsm-nummer. Bij nadering wordt de klant door het parkeersysteem aan dit nummer herkend en wordt onmiddellijk toegang verleend.
– Idesco Oy (FIN) met IR 9000. Passieve hoogfrequente voertuig-identificatie met nauwkeurige uitlezing op lange afstand. De WSTag is een kleine transponder die op de voorruit kan worden aangebracht.

De jury
– H. Luikens, voormalig directeur Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (NL), voorzitter
– D. Crawford, coördinerend redacteur ITS International (UK)
– I.A. Hanssen, hoogleraar Civiele Techniek, TU Delft (NL)
– P.H. Martens, Lid Adviesraad van Directeuren bij de European Parking Association (NL)
– Mw D. van der Burg, hoofdredacteur Verkeerskunde (NL)
– M.C. van Rooten, Vice-President FEHRL en directeur BRRC (B)
– F.C.M. Wegman, Directeur SWOV (NL)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Intertraffic Amsterdam 2006