Prijsvraag verkeersafwikkeling Ring Alkmaar

Haarlem – De provincie Noord-Holland gaat het verkeer op de Ring Alkmaar vlotter afwikkelen. Vanaf eind maart 2006 gebeurt dit vanuit de verkeerscentrale. De verkeersdrukte bepaalt dan of het verkeer op de Ring groene golven krijgt of dat het verkeer gedoseerd tot de Ring wordt toegelaten. Het verkeer op de Ring krijgt hierbij voorrang. Het systeem om dit technisch te regelen is complex. De provincie heeft daarom een Europese prijsvraag uitgeschreven en wil zo bedrijven prikkelen om met innovatieve ideeën te komen. Een dergelijke vorm van aanbesteding van infrastructuur, namelijk door middel van een prijsvraag, is nieuw voor de provincie.

De Ring Alkmaar is een belangrijke schakel in het wegennet van de provincie Noord-Holland. Dagelijks rijden op de Ring Alkmaar ruim 100.000 voertuigen. Naar verwachting neemt de verkeersdruk verder toe. Files zijn aan de orde van de dag. Gelukkig komen er oplossingen. De provincie Noord-Holland is bezig het oostelijk deel van de Ring Alkmaar (N242) ingrijpend te reconstrueren. Dat duurt tot eind 2007.

Daarnaast zijn de gezamenlijke wegbeheerders van de Ring Alkmaar – de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeente Alkmaar – een samenwerkingsverband aangegaan om de regio Alkmaar bereikbaar te houden. Daarvoor zijn afspraken gemaakt. Een van de afspraken is dat het verkeer op de Ring Alkmaar prioriteit heeft bij de verkeersafwikkeling. Onder de noemer van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) willen de wegbeheerders samen de capaciteit van het bestaande wegennet beter benutten. Dat gebeurt door vijf maatregelen uit te voeren:
– Dynamische Route-Informatie Panelen boven de weg (DRIP’s)
– Elektronische parkeerverwijzing, dynamische Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)
– Invoeren van Incidentmanagement om de weg na een ongeval zo snel mogelijk vrij te maken, zodat files worden beperkt
– Gericht gebruik van verkeersregelinstallaties (VRI’s) om het verkeer beter te regelen en te doseren
– Minder brugopeningen in de spits. Afgestemde doorvaart voor schepen door alle bruggen van Alkmaar (Blauwe Golf).

Drie maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd: DRIP’s, PRIS en brugopeningen. Incidentmanagement is voorbereid; de uitvoering moet nog plaatsvinden. De aansturing van de 16 onderling verbonden verkeerslichten op de Ring Alkmaar is de vijfde maatregel.

Afhankelijk van de verkeersdrukte gaan de verkeerslichten het verkeer faciliteren (groene golven) of reguleren (doseren). De actuele verkeersdrukte bepaalt welke van de regelprogramma’s er in de verkeerscentrale draait.

Tot 27 mei 2005 kunnen bedrijven ideeën voor de prijsvraag indienen. Een paar weken later maakt de jury bekend welke vier ideeën mogen worden uitgewerkt. Op 23 september 2005 is de winnaar bekend. Die krijgt vervolgens de opdracht het project uit te voeren. Op 31 maart 2006 moet de opdracht zijn uitgevoerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland