RvS vernietigt bestemmingsplan Stationseiland A’dam

Den Haag – Op 9 februari 2005 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fortis Vastgoed B.V.” en de commanditaire vennootschap “Parkeermanagement Nederland C.V.”, en het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland. Zij verklaart het beroep gegrond, vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 16 december 2003, onthoudt goedkeuring aan de plandelen met de bestemming “Verkeersareaal (Va)” en “Stedelijk station I (S I)” en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit, voor zover dat betrekking heeft op het onder III genoemde plandeel.

Bij besluit van 28 mei 2003 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2003, het bestemmingsplan “Stationseiland” vastgesteld. Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft bij zijn besluit van 16 december 2003 beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan. Tegen dit besluit hebben de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fortis Vastgoed B.V.” en de commanditaire vennootschap “Parkeermanagement Nederland C.V.” op 14 januari 2004 bij de Raad van State beroep ingesteld.

Het bestemmingsplan maakt de herinrichting van het stationseiland mogelijk: aan de IJzijde komt een busplatform op het niveau van de sporen, met daaronder een nieuwe stationshal. De huidige De Ruijterkade komt ondergronds te liggen en het platform en de kade worden met een kap overspannen. Ook de openbare ruimte van het stationsplein aan de stadszijde wordt opnieuw ingericht. Fortis Vastgoed en Parkeermanagement Nederland zijn tegen deze plannen omdat de bereikbaarheid van de parkeergarage die zij exploiteren niet zou zijn gewaarborgd. Zij zijn van mening dat in het bijzonder de Prins Hendrikkade in het plan had moeten worden opgenomen, omdat de verkeerssituatie volgens hen onlosmakelijk samenhangt met de toekomstige verkeerssituatie op de De Ruijterkade. Daarnaast zijn ze van mening dat de provincie geen goedkeuring aan het bestemmingplan had mogen verlenen, omdat niet is voldaan aan de eisen van het Besluit Luchtkwaliteit. Volgens hen is er geen onderzoek verricht naar de effecten van de autotunnel op de concentraties koolmonoxide, benzeen, zwaveldioxide, lood en zwevende deeltjes in de lucht. De grenswaarden die het Besluit Luchtkwaliteit stelt aan de concentraties stikstofdioxide en zwevende deeltjes in de lucht, wordt met het plan volgens hen overschreden.

U kunt het volledige besluit hier lezen: www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=9619

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad van State

RvS vernietigt bestemmingsplan Stationseiland A’dam | Infrasite

RvS vernietigt bestemmingsplan Stationseiland A’dam

Den Haag – Op 9 februari 2005 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fortis Vastgoed B.V.” en de commanditaire vennootschap “Parkeermanagement Nederland C.V.”, en het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland. Zij verklaart het beroep gegrond, vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 16 december 2003, onthoudt goedkeuring aan de plandelen met de bestemming “Verkeersareaal (Va)” en “Stedelijk station I (S I)” en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit, voor zover dat betrekking heeft op het onder III genoemde plandeel.

Bij besluit van 28 mei 2003 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2003, het bestemmingsplan “Stationseiland” vastgesteld. Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft bij zijn besluit van 16 december 2003 beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan. Tegen dit besluit hebben de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fortis Vastgoed B.V.” en de commanditaire vennootschap “Parkeermanagement Nederland C.V.” op 14 januari 2004 bij de Raad van State beroep ingesteld.

Het bestemmingsplan maakt de herinrichting van het stationseiland mogelijk: aan de IJzijde komt een busplatform op het niveau van de sporen, met daaronder een nieuwe stationshal. De huidige De Ruijterkade komt ondergronds te liggen en het platform en de kade worden met een kap overspannen. Ook de openbare ruimte van het stationsplein aan de stadszijde wordt opnieuw ingericht. Fortis Vastgoed en Parkeermanagement Nederland zijn tegen deze plannen omdat de bereikbaarheid van de parkeergarage die zij exploiteren niet zou zijn gewaarborgd. Zij zijn van mening dat in het bijzonder de Prins Hendrikkade in het plan had moeten worden opgenomen, omdat de verkeerssituatie volgens hen onlosmakelijk samenhangt met de toekomstige verkeerssituatie op de De Ruijterkade. Daarnaast zijn ze van mening dat de provincie geen goedkeuring aan het bestemmingplan had mogen verlenen, omdat niet is voldaan aan de eisen van het Besluit Luchtkwaliteit. Volgens hen is er geen onderzoek verricht naar de effecten van de autotunnel op de concentraties koolmonoxide, benzeen, zwaveldioxide, lood en zwevende deeltjes in de lucht. De grenswaarden die het Besluit Luchtkwaliteit stelt aan de concentraties stikstofdioxide en zwevende deeltjes in de lucht, wordt met het plan volgens hen overschreden.

U kunt het volledige besluit hier lezen: www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=9619

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad van State