Tijdelijke P+R voorziening Zeeburg

Amsterdam – Op het Zeeburgereiland komt een tijdelijke Parkeer- en Reisvoorziening. Het college van B&W is akkoord gegaan met het aanleggen van het terrein. Bij een parkeer- en reisvoorziening parkeren automobilisten hun auto bij een station of halte en vervolgen hun reis naar de eindbestemming (meestal in de binnenstad). Door de overstap van de auto op het openbaar vervoer neemt de parkeeroverlast in de stad af, ontstaat er minder filevorming op het lokale hoofdwegennet en is er sprake van minder milieubelasting door het autoverkeer. Het Zeeburgereiland ligt aan de rand van de stad en heeft met de komst van de IJtram een snelle verbinding met het stadscentrum.

P+R terrein
De P+R voorziening is goed en snel bereikbaar vanaf de ring A10. De parkeervoorziening is voor verschillende doelgroepen parkeerders bestemd en geschikt. Het terrein biedt ongeveer 240 parkeerplaatsen die bestemd en geschikt zijn voor bezoekers van centrumgebieden en van grote publiekstrekkers en publieksevenementen. Daarnaast is de voorziening bestemd voor bewoners en bedrijven die op de wachtlijst staan voor een parkeervergunning. Verder worden er 20 parkeerplaatsen voor touringcars op het terrein gerealiseerd. Het stadsdeel Amsterdam-Centrum heeft aangegeven hier behoefte aan te hebben ter vervanging van de huidige plaatsen langs de Oostelijke Handelskade per maart 2005.

Planning
Het bouwplan en de bouwtekeningen zijn gereed. Begin november start de bouw van de voorziening.
De ingebruikname van het terrein is gepland gelijktijdig met de start van de exploitatie van de IJtram. Dit moment valt in mei 2005. Maar gezien de behoefte aan parkeerplaatsen voor touringcars per maart 2005 wordt deze datum aangehouden. Het terrein op het Zeeburgereiland is beschikbaar tot 2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Tijdelijke P+R voorziening Zeeburg | Infrasite

Tijdelijke P+R voorziening Zeeburg

Amsterdam – Op het Zeeburgereiland komt een tijdelijke Parkeer- en Reisvoorziening. Het college van B&W is akkoord gegaan met het aanleggen van het terrein. Bij een parkeer- en reisvoorziening parkeren automobilisten hun auto bij een station of halte en vervolgen hun reis naar de eindbestemming (meestal in de binnenstad). Door de overstap van de auto op het openbaar vervoer neemt de parkeeroverlast in de stad af, ontstaat er minder filevorming op het lokale hoofdwegennet en is er sprake van minder milieubelasting door het autoverkeer. Het Zeeburgereiland ligt aan de rand van de stad en heeft met de komst van de IJtram een snelle verbinding met het stadscentrum.

P+R terrein
De P+R voorziening is goed en snel bereikbaar vanaf de ring A10. De parkeervoorziening is voor verschillende doelgroepen parkeerders bestemd en geschikt. Het terrein biedt ongeveer 240 parkeerplaatsen die bestemd en geschikt zijn voor bezoekers van centrumgebieden en van grote publiekstrekkers en publieksevenementen. Daarnaast is de voorziening bestemd voor bewoners en bedrijven die op de wachtlijst staan voor een parkeervergunning. Verder worden er 20 parkeerplaatsen voor touringcars op het terrein gerealiseerd. Het stadsdeel Amsterdam-Centrum heeft aangegeven hier behoefte aan te hebben ter vervanging van de huidige plaatsen langs de Oostelijke Handelskade per maart 2005.

Planning
Het bouwplan en de bouwtekeningen zijn gereed. Begin november start de bouw van de voorziening.
De ingebruikname van het terrein is gepland gelijktijdig met de start van de exploitatie van de IJtram. Dit moment valt in mei 2005. Maar gezien de behoefte aan parkeerplaatsen voor touringcars per maart 2005 wordt deze datum aangehouden. Het terrein op het Zeeburgereiland is beschikbaar tot 2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam