Gemeenteraad Utrecht akkoord met kredieten transferia

Utrecht – De Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met een uitbreidingskrediet voor het bestaande transferium Westraven en met kredietaanvragen voor onderzoek en ontwerp van enkele nieuwe versoberde transferia in De Uithof en in Lage Weide.

Westraven
Het transferium Westraven is in mei 2000 in gebruik genomen; de huidige bezetting is goed door contracten die met bedrijven zijn afgesloten. De Rijksgebouwendienst (naast het transferium) gaat uitbreiden en wenst extra plaatsen te huren. Ook andere bedrijven in de omgeving willen abonnementen afnemen. Daartoe moet het transferium worden uitgebreid met drie parkeerlagen (ruim 800 parkeerplaatsen). De discussie in de gemeenteraad spitste zich toe op de ondoorzichtigheid van de exploitatie van het transferium. Wethouder Van den Bergh gaf keer op keer aan de volledige exploitatie niet te willen verstrekken aan de raad, omdat zij bang is voor het uitlekken ervan; dat schaadt de onderhandelingspositie van de gemeente. De raad nam hiermee geen genoegen. De burgemeester meldde vervolgens dat de raad recht heeft op informatie, dat er regels zijn over geheimhouding en dat hierover afspraken te maken zijn.
De fracties van GroenLinks, de SP en Burger en Gemeenschap stemden tenslotte tegen het beschikbaar stellen van het krediet van ruim 8 miljoen euro. De overige partijen stemden voor, waarmee het voorstel werd aangenomen.

Overige transferia
Eerder besloot de gemeenteraad tot versobering van de transferia. De discussie in de raad ging vooral over de vraag in hoeverre de onderzoeken naar de ontwikkeling van transferia in De Uithof en Lage Weide nog ruimte bieden om de locaties nader te bepalen. De fractie van Leefbaar Utrecht drong aan op het serieus bestuderen van de reistijdenwinst. Voorts werd de wethouder op het hart gedrukt er toch vooral voor te zorgen dat een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding en halteplaats bij het transferium Lage Weide tijdig tot stand komen. De kredietaanvraag van bijna 1 miljoen euro werd tenslotte met grote meerderheid aangenomen. Alleen de SP en Burger en Gemeenschap stemden tegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Utrecht