Start aanbesteding OV concessie Noord-Holland Noord

Programma van Eisen vastgesteld

De provincie Noord-Holland start met de aanbesteding van het Openbaar Vervoer voor de periode 2018 – 2028 in Noord-Holland Noord. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het definitieve Programma van Eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer voor de concessie Noord-Holland Noord vastgesteld.

De provincie verwacht met deze aanbesteding tenminste hetzelfde niveau van openbaar vervoeraanbod te verkrijgen als in de huidige looptijd van de concessie. Daarnaast stelt de provincie eisen op het gebied van openbaar vervoer. Snel en vaak waar veel vraag is en een passend aanbod waar de vraag laag is, duurzaamheid (minder uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen evenals geluid; tenminste 50% zero emissiebussen per 1-1-2025), materieel (nieuwe comfortabele bussen) en een goede klantinterface (alle interactie tussen vervoerder en klant: reisinformatie, serviceverlening, tarieven en verkoop en marketingacties). Verder is het erg belangrijk dat het openbaar vervoer betrouwbaar wordt uitgevoerd, met een zo hoog mogelijke punctualiteit en zo min mogelijk rituitval en gemiste aansluitingen.

Programma van Eisen
Het Programma van Eisen (PvE) bevat de eisen waaraan de vervoerder moet voldoen. Het gaat hier om de minimumeisen. De aanbesteding moet vervoerders stimuleren om meer te bieden; dan hebben zij de beste kans om de aanbesteding te winnen. Dit geeft een vervoerder het alleenrecht om het openbaar vervoer te verrichten in alle gemeenten boven de lijn Heemskerk – Purmerend van 22 juli 2018 tot medio juli 2028.

De provincie heeft de reizigersorganisatie Rocov Noord-Holland, de gemeenten in het gebied Noord-Holland Noord, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Friesland om een reactie gevraagd op het PvE. Daarnaast waren ook belanghebbenden – zoals reizigers, inwoners en bedrijven – uitgenodigd om hun mening te geven. Al deze reacties zijn verwerkt in het definitieve PvE.

Verdere procedure
Eind dit jaar kunnen vervoerders hun offerte indienen, in het voorjaar van 2017 kan dan de gunning van de concessie Noord-Holland Noord plaatsvinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland