RET belooft punctualiteit bussen te verbeteren

De stadsregio heeft met de RET afspraken gemaakt over het verder verbeteren van de punctualiteit van de bussen. Het komt nog te vaak voor dat bussen te vroeg of te laat vertrekken bij het beginpunt van een rit en te vroeg doorkomen bij ‘tijdmeethaltes’ tijdens de rit.

De verantwoordelijke bestuurder bij de stadsregio, Pex Langenberg, tevens wethouder van Rotterdam, heeft over het gebrek aan punctualiteit overleg gevoerd met de directie van de RET. In de concessie voor RET-Bus staan strikte eisen over punctualiteit die automatische resulteren in een boete als daaraan niet wordt voldaan.

Over de periode 15 december 2013-31 maart 2014 bedraagt die boete € 877.815. In het overleg hebben Langenberg en de RET afgesproken dat de RET de helft van die boete terug kan verdienen als aan het einde van 2014 aan de punctualiteitseisen is voldaan.

Portefeuillehouder Langenberg zegt in een toelichting: ‘Voor de RET is dit een flinke sanctie. Dit behoort echter tot de concessievoorwaarden waar de RET voor heeft getekend. Omdat de RET aan een verbeteringsprogramma werkt, heeft het bestuur van de stadsregio besloten dat de RET een deel van de boete kan terugverdienen. Dezelfde afspraak hebben we gemaakt voor de volgende kwartalen van 2014. Ik verwacht dat er snel verbeteringen bij de RET-bussen te zien zullen zijn. De stadsregio doet dit in het belang van de reiziger die erop moet kunnen vertrouwen dat een bus niet eerder vertrekt dan op het afgesproken tijdstip. Het OV moet hoge kwaliteit bieden en daarbij hoort dat bussen in elk geval niet eerder vertrekken dan is vastgelegd in de dienstregeling. Het gaat om situaties die de RET zelf kan beïnvloeden, dus niet om bussen die te laat komen wegens drukte in het verkeer.’

Begin- en tijdhaltes

De punctualiteitseisen houden in dat bussen nooit te vroeg mogen vertrekken bij het begin van de rit en nooit te vroeg bij meetpunten onderweg. Die meetpunten (‘tijdhaltes’), zijn ongeveer om de 20 minuten tijdens de rit ingelegd.

Het automatische tijdregistratiesysteem van de RET heeft vastgesteld dat in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld per maand 2,7% van de bussen te vroeg aan de rit begon, dat 12,5% te vroeg bij een tijdhalte vertrok.

Het opleggen van een boete is onderdeel van het Programma van Eisen voor de ‘Concessie Bus Rotterdam en omstreken 2012-2019’ die in 2012 door de RET is gewonnen. De opbrengst van de boete laat de stadsregio ten goede komen aan het openbaar vervoer in de regio.

De punctualiteitseis houdt ook in dat bussen in beginsel niet meer dan 60 seconden te laat vanaf het beginpunt vertrekken. De stadsregio is met de RET nog in overleg over het registreren van de naleving van deze eis omdat hierbij overmacht een rol kan spelen.

Begin 2015 zal de balans over het hele jaar 2014 worden opgemaakt en de definitieve hoogte van de boete over 2014 worden bepaald.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Rotterdam