Betrouwbaarheid openbaar vervoer kan beter

De betrouwbaarheid van het stedelijk openbaar vervoer kan sterk verbeteren door bij het ontwerp van infrastructuur en dienstregeling meer rekening te houden met betrouwbaarheid, en bovendien te kijken naar de betrouwbaarheid van een reis vertrek- en aankomsttijd van reizigers, in plaats van de betrouwbaarheid van vertrek- en aankomsttijd van voertuigen. Dit zijn enkele conclusies uit het proefschrift ‘Service Reliability and Urban Public Transport Design’ waarop Niels van Oort maandag 18 april 2011 aan de TU Delft is gepromoveerd. Dit wetenschappelijke onderzoek onderscheidt zich door een sterke link met de praktijk. Van Oort onderzocht het stedelijk openbaar vervoer in meer dan 20 steden over de gehele wereld en presenteert direct toepasbare resultaten. Niels van Oort is senior adviseur openbaar vervoer bij Goudappel Coffeng BV.

In het onderzoek van van Oort staat de reiziger centraal. Volgens van Oort wordt op dit moment te weinig aandacht besteed aan de reiziger in discussies over betrouwbaarheid in het OV. Reizigers vinden de betrouwbaarheid zeer belangrijk, en zijn hierover nu ontevreden. Momenteel wordt voor het vaststellen en verbeteren van betrouwbaarheid vooral gekeken naar de vertrektijd en aankomsttijd van de voertuigen. In zijn onderzoek heeft Van Oort modellen ontwikkeld om de vertaling te maken van voertuig- naar reizigerseffecten. Hierdoor heeft hij goed zicht op het type en de grootte van effecten van een onbetrouwbare dienstuitvoering. Reizigers worden geconfronteerd met langere reistijden, onzekere aankomsten en een verlaging van het comfort. Door dit verbeterde inzicht wordt het mogelijk de effecten van potentiële verbeteringen in kaart te brengen.

Van Oort toont in zijn proefschrift aan dat er tijdens de planning van openbaar vervoer volop kansen liggen om de betrouwbaarheid van de uitvoering te verbeteren. Op zowel het gebied van netwerk- als dienstregelingontwerp is het mogelijk om kosteneffectief de betrouwbaarheid naar een hoger plan te tillen. Van Oort pleit ervoor om tijdens het ontwerp van (rail)infrastructuur de effecten op de betrouwbaarheid expliciet mee te nemen. Dit kan op de korte termijn extra investeringen vergen, maar bespaart op de exploitatiekosten gedurende tientallen jaren en is per saldo goedkoper. Ook het ontwerp van de dienstregeling kan worden verbeterd. Door het toepassen van strakkere rijtijden en het toepassen van wachthaltes zijn er substantiële verbeteringen mogelijk. Naast maatschappelijke baten als reistijdverkorting kan dit leiden tot ca. 5-15% meer reizigers. In tijden van bezuinigingen biedt het verhogen van de betrouwbaarheid dus grote kansen.

Meer informatie
Op onderstaande site vindt u meer informatie over dit onderzoek en gerelateerde artikelen: http://www.goudappel.nl/actueel/2011/04/22/betrouwbaarheid-openbaar-vervoer-kan-beter/

Over Goudappel Coffeng
Goudappel Coffeng BV is specialist op het gebied van mobiliteit. Goudappel Coffeng staat bekend om zijn kennis en passie. Ze benaderen mobiliteitsvraagstukken vanuit een brede kijk op mobiliteit en ruimte. Verkeersordening is het sleutelbegrip. Goudappel Coffeng heeft vestigingen in Deventer, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Leeuwarden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Goudappel Coffeng