Einde proef Goedkoop Openbaar Vervoer Brabant

gewone bustarieven per 1 juli 2010

De tarieven voor het busvervoer in Brabant worden met ingang van 1 juli2010 weer hetzelfde als in de rest van Nederland. Dan loopt de proef van de provincie met de goedkope buskaartjes af. Als tegemoetkoming kunnen reizigers de speciale oranje en groene strippenkaarten nog tot en met 18 juli 2010 gebruiken. Daarna gelden weer uitsluitend de nationale blauwe en roze strippenkaarten en zijn de grijze strippenkaartjes op de bus te koop. Voor de daluren komt een nieuwe dagkaart van 3 euro.

De goedkope maandabonnementen zijn tot en met 12 juni verkrijgbaar in de voorverkoop; de goedkope strippenkaarten tot en met 13 juni. Dagkaartjes zijn nog de gehele maand juni te koop op de bus. Ongebruikte strippenkaarten kunnen worden omgeruild van 19 juli tot en met 5 september 2010.

Brabantse dalurendagkaart
Gedeputeerde Staten voeren ook een extra Brabants dalurendagkaartje van €3 in. Uit de provinciale proef bleek namelijk dat bestaande reizigers, met name ouderen, meer en langer zijn gaan reizen. Daarnaast is het reizen in daluren toegenomen. De dalurendagkaart is verkrijgbaar op de bus en geldig op werkdagen vanaf 9.00 uur ’s morgens. In het weekend, op feestdagen, in de maanden juli en augustus en in de kerstvakantie kan men hiermee ook vóór 9.00 uur reizen.

Reizigers worden door middel van posters en flyers in de bussen en via advertenties en internet op de hoogte gebracht van de tariefsverandering, die ook in het de regio Zuid-Oost Brabant (SRE-gebied) plaatsvindt. De OV-chipcard wordt later dit jaar geleidelijk in Brabant ingevoerd, als de benodigde apparatuur in de bussen, verkoop- en oplaadpunten hiervoor op orde zijn. Meer info op de website www.brabant.nl/bus, bij verkooppunten en in de bus.

Proef Goedkoop Openbaar Vervoer
De proef met goedkope buskaartjes heeft niet geleid tot substantieel nieuwe reizigers, minder files, minder CO2 uitstoot of meer sociale deelname. Dit waren de belangrijkste doelstellingen van de proef. Daarom wordt deze proef niet voortgezet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant