Huizinga maakt laatste fase proef OV chipkaart in Rotterdam mogelijk

Door het uitzetten van het Nationaal Vervoersbewijs (NVB) voor de Rotterdamse metro kan de laatste fase van de pilot met de OV chipkaart in Rotterdam beginnen. Dit betekent dat in deze fase van de pilot in de Rotterdamse metro alleen nog gereisd kan worden met de OV-chipkaart. Het systeem van de OV-chipkaart kan zo definitief bij de Rotterdamse metro worden beproefd, met het oog op de verdere uitrol van de OV Chipkaart. “Ik heb vertrouwen in de wijze waarop de Stadsregio Rotterdam aan de slag gaat om van de OV-chipkaart in de Rotterdamse metro een succes te maken”. Dit schrijft staatssecretaris Huizinga op vrijdag 31 oktober in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris heeft haar besluit om het NVB uit te zetten voor de Rotterdamse metro getoetst aan de hand van een aantal criteria. Het belang van de reiziger stond hierbij centraal. Het regionale consumentenoverleg Platform Reizigersbelangen Openbaar Vervoer (PROV) heeft, met uitzondering van de regionale Rover, ingestemd met het verzoek van Stadsregio Rotterdam om de “strippenkaart” af te schaffen voor de Rotterdamse metro. De staatssecretaris heeft geconcludeerd dat de Stadsregio Rotterdam voldoet aan de afgesproken 10 criteria. Zo is bijvoorbeeld het systeem operationeel en stabiel (bij slechts 0,033% is er geen juist bedrag van de kaart afgeschreven, meestal veroorzaakt door het niet uit checken). Daarnaast is er voldoende aanschaf en oplaadapparatuur op de metrostations aanwezig. Bovendien is het fraudebeheerssysteem van de RET en TLS bestudeerd door het RUHL. RET en TLS hebben alle aanbevelingen van de RUHL overgenomen. Ook kunnen alle soorten abonnementen of reisrechten worden overgezet op de OV Chipkaart.

Meer informatie
20083287 Uitzetten NVB in de Rotterdamse metro. Kamerstuk | 2008-10-31.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat