Groningse rechter beperkt staking

Teveel schade voor reizigers en maatschappij

Amersfoort – Een algehele staking voor onbepaalde tijd is op dit ogenblik disproportioneel. Dat stelde de voorzieningenrechter vandaag in zijn uitspraak op het kort geding dat was aangespannen door de provincies Groningen en Drenthe en door ROVER (en waarbij zich ook de provincie Friesland aansloot).

De rechter woog in zijn uitspraak het stakingsrecht af tegen het effect op de maatschappij. Volgens de rechter is voldoende aannemelijk gemaakt dat tienduizenden kleine en grote ongemakken leiden tot aanzienlijke schade in de samenleving. De rechter onderkende verder dat een goed functionerend openbaar vervoer een groot maatschappelijk belang is. Ook dat belang wordt geschaad door een langdurige algehele staking. Tegelijkertijd erkende hij dat de vakbonden een middel moeten hebben om druk op de ketel te houden en deed hij de uitspraak ‘dat de sleutel tot de oplossing van dit conflict in Den Haag ligt’.

De rechter heeft bepaald dat vanaf 12 juni in de drie Noordelijke provincies alleen nog buiten de spitsuren* mag worden gestaakt. Deze beperking van de staking geldt voor twee maanden. Als op 12 augustus nog geen akkoord is bereikt, ontstaat een nieuwe situatie, aldus de rechtbank.

ROVER is tevreden over deze uitspraak, waarin het belang van de reizigers en de maatschappelijke betekenis van het OV voldoende gewicht hebben gekregen. ROVER hoopt dat deze uitspraak ertoe leidt dat ook in de rest van Nederland de bussen vanaf donderdag weer in de spitsuren gaan rijden. Nog belangrijker is echter dat alle betrokken partijen snel tot een oplossing van het conflict komen. Honderdduizenden reizigers wachten immers met smart op volledige hervatting van de busdiensten.

* Ritten die beginnen tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 19.00 uur moeten worden gereden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVER