Waardering reizigers bepalend voor slagen pilot goedkoper busvervoer

Commissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid voegt criterium toe

‘s-Hertogenbosch – De commissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid van Provinciale Staten heeft aangegeven dat de waardering van de reizigers voor de pilot goedkoper busvervoer ook mee gewogen moeten worden bij de beslissing of de proef geslaagd is.

Tijdens haar vergadering sprak de commissie over de criteria die van belang zijn om te bepalen of de pilot goedkoper busvervoer geslaagd is. Alle partijen spraken zich uit voor een politieke afweging van de resultaten. Daarmee vervalt de gelijkwaardigheid van de doelen die eerder werden gesteld. Enkele eerder genoemde doelen zijn: het bevorderen van de maatschappelijke participatie en leefbaarheid, een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoot, en meer gebruik van het openbaar busvervoer.

Alle partijen gaven aan zelf op basis van politieke overwegingen te willen bezien welke criteria het zwaarst zullen wegen bij de eindbeslissing of de pilot goedkoper busvervoer geslaagd is. Op voorstel van het CDA wordt de mening van de reizigers over de pilot prominent opgenomen in de lijst van criteria.

De pilot bestaat uit twee gedeelten: tot eind oktober 2009 kunnen jongeren tot 12 jaar en 65+-ers voor een tarief van € 0,30 met de bus reizen; in 2009 en tot de zomer van 2010 kunnen reizigers tussen de 12 en 65 jaar in de spits voor €1,- met de bus mee, terwijl het daltarief dan voor deze groep €0,60 is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant