TNO: OV-chipkaart voldoende veilig

TNO rapport gepresenteerd: OV-chipkaart voldoende veilig, TLS neemt aanvullende maatregelen

Den Haag – TNO heeft in opdracht van Trans Link Systems B.V. (TLS) onderzoek gedaan naar de lange termijn gevolgen voor de beveiliging van de OV-chipkaart. Op basis van dit onderzoek concludeert TLS dat de OV-chipkaart voldoende veilig is, mits een aantal aanvullende maatregelen genomen wordt ter bestrijding van misbruik met de OV-chipkaart. De OV-bedrijven gaan door met de verdere invoering van de OV-chipkaart.

Vrijdagochten 29 februari 2008 is het rapport van TNO door Jeroen Kok, algemeen directeur van TLS, aangeboden aan staatssecretaris Tineke Huizinga ten behoeve van de contra-expertise die in haar opdracht wordt uitgevoerd.

TNO-onderzoek naar de beveiliging van de OV-chipkaart

In december 2007 maakten twee onderzoekers bekend dat zij de werking van het standaard beveiligingsmechanisme van de Mifare Classic 4k chip hebben achterhaald. Deze chip wordt geproduceerd door NXP, het voormalige Philips Semiconductors. Mifare chips worden wereldwijd in meer dan een miljard chipkaarten gebruikt, waaronder vele e-ticketing-toepassingen in het openbaar vervoer.

Naar aanleiding van deze bekendmaking heeft TLS aan TNO gevraagd de beveiliging van de OV-chipkaart te evalueren. De hoofdconclusies van TNO zijn de volgende:

* Gezien de recente ontwikkelingen zal de Mifare Classic 4k die op dit moment in de OV-Chipkaart gebruikt wordt, uiteindelijk moeten worden vervangen door een kaart met een sterkere beveiligingskarakteristiek.

* De noodzaak om te migreren is niet acuut. Indien in de omringende infrastructuur een aantal maatregelen wordt getroffen, kan de huidige kaart nog minstens enkele jaren worden gehandhaafd. Bovendien achten wij een strategie uitvoerbaar waarin de inspanningen primair worden gericht op het migratiegereed maken in plaats van het bewerkstelligen van een migratie op de korte termijn.

* Scenario’s waarin het systeem zou worden misbruikt, hebben een beperkte impact op kaarthouders. Iemand ter plekke beroven van reisproducten of het kaarttegoed is niet realistisch. Wel is één scenario denkbaar waarin de kaarthouder financieel moet worden gecompenseerd. Voor wat betreft privacy moet worden opgemerkt dat het enige persoonskenmerk dat door een aanval op de kaart kan worden achterhaald de geboortedatum betreft. Bovendien is de identiteit van de kaarthouder slechts weergegeven in de opdruk van de kaart en op geen enkele wijze opgeslagen op de chip.

Beveiliging is een continu proces

De OV-chipkaart heeft meerdere lagen van beveiliging. De eerste laag betreft de standaardbeveiliging van de fabrikant, en de tweede laag bevat beveiligingsvoorzieningen in de chip specifiek voor de OV-chipkaart. De derde laag bestaat uit maatregelen in de backoffice. In de backoffice worden transacties met een afwijkend patroon gemonitord en indien noodzakelijk wordt de kaart bij eerstvolgend gebruik geblokkeerd. Tot nu toe zijn geen transacties voorgekomen die duiden op frauduleus handelen met de OV-chipkaart. 100% veiligheid kan nooit worden gegarandeerd. Iedere vorm van beveiliging moet in verhouding worden geplaatst met factoren als klantgemak, klantgaranties, rendement van fraude en investeringen.

Vervolgstappen

Naar aanleiding van de bevindingen van TNO zijn door TLS en de betrokken OV-bedrijven de volgende besluiten genomen:

* De OV-bedrijven en TLS gaan door met de introductie van de OV-chipkaart.

* TLS voert zo snel mogelijk de verbeteringen door die TNO aanbeveelt.

* TLS werkt scenario’s uit om op termijn, wanneer de daadwerkelijke ontwikkeling hier aanleiding toe geeft, over te kunnen gaan op een nieuwe generatie chipkaart. Voor de verdere uitwerking zal worden samengewerkt met wetenschappelijke instituten. Uiteraard zullen de uitkomsten van de contra-expertise betrokken worden in de uitvoering – en waar nodig bijstelling – van deze besluiten.

Het gehele rapport (de publieksversie, engels) vindt u op de website van Trans Link Systems

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Trans Link Systems (TLS)