Openbaar vervoer Schiermonnikoog gegund aan Arriva

Leeuwarden – De concessie voor het openbaar vervoer op het waddeneiland Schiermonnikoog is gegund aan Arriva Openbaar Vervoer N.V.. De concessie heeft een looptijd van 1 maart 2008 tot en met eind 2012, met de mogelijkheid tot verlenging tot eind 2015.

Arriva, op dit moment verantwoordelijk voor het openbaar vervoer op het eiland, was de enige inschrijver op de concessie Schiermonnikoog. Dat zij voor deze concessie enige inschrijver was betekent niet dat de concessie ook vanzelfsprekend gegund wordt aan die betreffende vervoerder. Van belang is of de inschrijving voldoet aan de bestekseisen. De provincie heeft de aanbieding van Arriva dan ook beoordeeld aan de gestelde eisen, en daaruit blijkt dat de aanbieding daaraan voldoet.

Bij de aanbesteding bleek dat er, met de huidige bestekseisen en beschikbare financiën, geen belangstelling is voor het openbaar vervoer op Terschelling, Vlieland en Ameland. Voor deze eilanden zijn dan ook geen aanbiedingen uitgebracht door vervoerders. Dat houdt niet in dat er bij het aflopen van de huidige concessies per 29 februari 2008 geen openbaar vervoer meer rijdt. In overleg met de betrokken eilanden en vervoerders wordt nagegaan op welke wijze invulling kan worden gegeven aan het openbaar vervoer vanaf 1 maart 2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân