Kamerbrief over aanbesteding of inbesteding stadsvervoer

Den Haag – Op 17 oktober 2007 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over aanbesteding of inbesteding van het stadsvervoer uitgevoerd door een gemeentelijk vervoersbedrijf.

Hieronder leest u de volledig brief 20073980 aanbesteding of inbesteding van het stadsvervoer uitgevoerd door een gemeentelijk vervoersbedrijf. Kamerstuk | 2007-10-17.

Geachte voorzitter,

Tijdens het VAO van dinsdag 16 oktober 2007 heb ik in reactie op de motie van de heer Mastwijk aan mevrouw Neppérus aangegeven dat stadsregio’s vóór 1 januari 2009 de keuze zullen hebben gemaakt tussen openbare aanbesteding of inbesteding van het stadsvervoer uitgevoerd door een gemeentelijk vervoersbedrijf. Dit behoeft enige nuancering.

Gelet op de huidige termijnen in de Besluit personenvervoer 2000 alsmede de lopende concessies voor het stadsvervoer per bus in de Stadsregio’s Haaglanden en Rotterdam, zullen zij waarschijnlijk wel voor 1 januari 2009 een beslissing moeten nemen over verlenging van de huidige concessie of openbare aanbesteding.

Maar ik beoog door wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en de Wet personenvervoer 2000 een keuze tussen inbesteding of aanbesteding van een concessie voor busvervoer uitgevoerd door een gemeentelijk vervoerbedrijf vóór 2012.

Zo krijgen de stadsregio’s voldoende ruimte om een goede afweging te maken tussen de complexe keuze van aanbesteden of inbesteden. Uiterlijk 2012 zal een concessie aanbesteed of inbesteed zijn. Zij zullen feitelijk dus ook voor dit tijdstip een keuze hebben gemaakt tussen aanbesteding en inbesteding. Een exact tijdstip kan ik daarom ook niet noemen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Antwoorden op kamervragen over aanbesteden stadsvervoer (28-09-2007)

Keuzevrijheid stadsregio’s aanbesteding stadsvervoer (2007-09-10)

Stadsgewest Haaglanden: denkpauze aanbesteding bus (2007-09-12)

Kamerbrief over aanbesteding of inbesteding stadsvervoer | Infrasite

Kamerbrief over aanbesteding of inbesteding stadsvervoer

Den Haag – Op 17 oktober 2007 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over aanbesteding of inbesteding van het stadsvervoer uitgevoerd door een gemeentelijk vervoersbedrijf.

Hieronder leest u de volledig brief 20073980 aanbesteding of inbesteding van het stadsvervoer uitgevoerd door een gemeentelijk vervoersbedrijf. Kamerstuk | 2007-10-17.

Geachte voorzitter,

Tijdens het VAO van dinsdag 16 oktober 2007 heb ik in reactie op de motie van de heer Mastwijk aan mevrouw Neppérus aangegeven dat stadsregio’s vóór 1 januari 2009 de keuze zullen hebben gemaakt tussen openbare aanbesteding of inbesteding van het stadsvervoer uitgevoerd door een gemeentelijk vervoersbedrijf. Dit behoeft enige nuancering.

Gelet op de huidige termijnen in de Besluit personenvervoer 2000 alsmede de lopende concessies voor het stadsvervoer per bus in de Stadsregio’s Haaglanden en Rotterdam, zullen zij waarschijnlijk wel voor 1 januari 2009 een beslissing moeten nemen over verlenging van de huidige concessie of openbare aanbesteding.

Maar ik beoog door wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en de Wet personenvervoer 2000 een keuze tussen inbesteding of aanbesteding van een concessie voor busvervoer uitgevoerd door een gemeentelijk vervoerbedrijf vóór 2012.

Zo krijgen de stadsregio’s voldoende ruimte om een goede afweging te maken tussen de complexe keuze van aanbesteden of inbesteden. Uiterlijk 2012 zal een concessie aanbesteed of inbesteed zijn. Zij zullen feitelijk dus ook voor dit tijdstip een keuze hebben gemaakt tussen aanbesteding en inbesteding. Een exact tijdstip kan ik daarom ook niet noemen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Antwoorden op kamervragen over aanbesteden stadsvervoer (28-09-2007)

Keuzevrijheid stadsregio’s aanbesteding stadsvervoer (2007-09-10)

Stadsgewest Haaglanden: denkpauze aanbesteding bus (2007-09-12)