Antwoorden op kamervragen over aanbesteden stadsvervoer

Den Haag – Op 27 september 2007 heeft Staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op de vragen van 16 juli 2007 van het lid Roemer aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het aanbesteden van het stadsvervoer.

Hieronder leest u de volledig brief br.6415 Antwoorden op kamervragen van het lid Roemer over het aanbesteden van het stadsvervoer. Kamerstuk | 2007-09-27.

Geachte voorzitter,

Bijgaand doe ik u toekomen antwoorden op de vragen van 16 juli 2007 van het lid Roemer aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het aanbesteden van het stadsvervoer.

 • 1. Wat is uw mening over de stap van Stadsgewest Haaglanden om het busvervoer aan te gaan besteden?

  1. In de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het stads- en streekvervoer belegd bij de decentrale overheden: de provincies en de stadsregio’s. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van het Stadsgewest Haaglanden om zich een oordeel te vormen en een besluit te nemen over de organisatie van het stadsvervoer in het stadsgewest.

 • 2. Hoe gaat u uitvoering geven aan de Kameruitspraak van 5 juli 2007 dat dit stadsvervoer helemaal niet aanbesteed hoeft te worden?

  2. Op 7 september 2007 heeft het kabinet besloten een uitzonderingsmogelijkheid te creëren op de algemeen geldende verplichting tot openbare aanbesteding voor het stadsvervoer zoals dat wordt uitgevoerd door de gemeentelijk vervoerbedrijven in de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden. Hierover is uw Kamer per brief geïnformeerd. In dat verband kan ik u verder melden dat de regio Haaglanden het besluit over de aanbesteding van de stadsbusconcessie, inmiddels drie maanden voor zich heeft uitgeschoven.

 • 3. Bent u ervan op de hoogte dat Stadsgewest Haaglanden zich gedwongen ziet verplicht te gaan aanbesteden, aangezien de Wet personenvervoer 2000 nog niet is aangepast? Wat is uw mening hierover?

  3. Ja, er is een wijzigingsvoorstel van het Besluit personenvervoer 2000 (Bp2000) in voorbereiding om de ingangsdatum voor de aanbestedingsverplichting voor busvervoer, dat door de gemeentelijke vervoerbedrijven in de vier grote steden wordt verricht, uit te stellen tot 1 januari 2012.

 • 4. Deelt u de mening van Stadsgewest Haaglanden dat een zorgvuldige aanbesteding zonder tijdsdruk wenselijk is? Kunt u uw antwoord toelichten?

  4. Zie het antwoord op uw tweede en derde vraag.

 • 5. Wat voor maatregelen gaat u nemen om uitvoering te geven aan genoemde Kameruitspraak en ervoor te zorgen dat de vier Stadsregio’s zich niet gedwongen zien om aan te besteden?

  5. Zie het antwoord op uw tweede en derde vraag.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

mw J.C. Huizinga-Heringa

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Keuzevrijheid stadsregio’s aanbesteding stadsvervoer (2007-09-10)

Stadsgewest Haaglanden: denkpauze aanbesteding bus (2007-09-12)