OV Zuidoost Fryslân verandert eind 2008

Ontwerp Programma van Eisen vanaf 17 september 2007 ter inzage

Leeuwarden – Binnenkort besteedt de Provincie Fryslân het openbaar vervoer in Zuidoost Fryslân opnieuw aan. Het Programma van Eisen vormt de basis voor deze aanbesteding, en dus voor het openbaar vervoer in Zuidoost Fryslân. Na vaststelling van het definitieve Programma van Eisen door het College van Gedeputeerde Staten kan het bestek opgesteld worden. Dit bestek geldt als uitvraag voor offertes van vervoerbedrijven. In april 2008 wordt de concessie aan een vervoerder gegund. Deze vervoerder zal vanaf 14 december 2008 het openbaar vervoer in Zuidoost Fryslân verzorgen.

Inspraak

Voorafgaand aan het definitieve Programma van Eisen wordt een ontwerp Programma van Eisen uitgebracht. Van 17 september tot en met 15 oktober 2007 kan iedereen die belangstelling heeft voor het openbaar vervoer reageren op het ontwerp Programma van Eisen. De gemeenten en scholen in het gebied worden daarvoor apart benaderd.

Reacties worden verzameld en uitgewerkt in een reactienota, waarna in november 2007 het definitieve Programma van Eisen wordt vastgesteld. Het ontwerp Programma van Eisen is van maandag 17 september 2007 beschikbaar via www.fryslan.nl/ov

Het ontwerp Programma van Eisen

In het eerste jaar van de concessie wordt in het ontwerp Programma van Eisen het handhaven van de in 2008 geldende dienstregeling geëist. De huidige dienstregeling van Zuidoost Fryslân is tot stand gekomen na een eerdere aanbesteding in 2002 en sluit goed aan bij de vraag naar openbaar vervoer. De provincie vraagt vervoerders om in hun offertes een dienstregeling aan te bieden voor het tweede jaar van de concessie. Daarna moet de vervoerder jaarlijks met een geactualiseerde dienstregeling komen. Dit op basis van een marktonderzoek dat de vervoerder jaarlijks dient te houden en werkelijke reizigersaantallen van het voorgaande jaar, die gedetailleerd uit de gegevens van de OV-chipkaart gehaald kunnen worden. Hierdoor wordt het gemakkelijker om precies in te spelen op de vraag naar openbaar vervoer. De vervoerder dient een goed functionerende OV-chipkaart aan te bieden aan en te accepteren van alle reizigers. Deze OV-chipkaart moet bij de landelijke invoering van de OV-chipkaart ook bruikbaar zijn op het regionale en landelijke spoorwegennet en in het overige streekvervoer in Nederland.

Wanneer de vervoerder nieuwe bussen aanbiedt in zijn offerte, moeten die voorzien zijn van een lage vloer bij de instap- en de uitstapdeur en het daartussen gelegen gebied zodat mensen die moeilijk ter been zijn gemakkelijk in en uit kunnen stappen. Vanaf 1 januari 2010 moeten alle bussen toegankelijk zijn. Naast eisen staan er in het ontwerp Programma van Eisen ook wensen en opties. Bij wensen kan de inschrijver op de aanbesteding zelf bepalen of hij die inwilligt in de offerte. Voor opties moeten inschrijvers op de aanbesteding verplicht een prijsopgave doen. De provincie vraagt de inschrijvers om een prijsopgave te doen voor het rijden op alternatieve brandstoffen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân