Stadsgewest Haaglanden: denkpauze aanbesteding bus

Den Haag – Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden heeft op 12 september 2007 besloten om de procedure van de openbare aanbesteding van de stadsbus in Den Haag en de streekbus in de rest van Haaglanden voor een periode van drie maanden op te schorten.

Aanleiding hiertoe is de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer, waarin het kabinet aankondigt dat de verplichting tot openbare aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden zal worden afgeschaft. De tijd van drie maanden zal door het dagelijks bestuur van Haaglanden worden gebruikt om alle juridische en beleidsmatige gevolgen van de mogelijkheid om het stadsvervoer niet langer openbaar aan te besteden, goed in kaart te brengen. Daarna zal het dagelijks bestuur een besluit nemen over het verdere proces.

Regiobestuurder Verkeer en Vervoer van het Stadsgewest Haaglanden, Peter Smit, benadrukt: “Met de denkpauze neem ik geen voorschot op een definitief besluit. Het kabinet heeft de stadsregio’s in een onoverzichtelijke situatie gemanoeuvreerd. Er moet meer duidelijkheid komen over de betekenis en de gevolgen van de brief van de staatssecretaris.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Keuzevrijheid stadsregio’s aanbesteding stadsvervoer (10-09-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden