Mobis teleurgesteld over opzegging Arriva, Connexxion

Den Haag – Mobis is zeer teleurgesteld over het besluit van Arriva, Connexxion en Veolia om de samenwerking met de overige openbaarvervoerbedrijven binnen Mobis op te zeggen. Mobis is de vereniging die de belangen van de gehele openbaarvervoersector behartigt. Mobis zal dit blijven doen. Het is ook de plek waar bedrijven elkaar tegenkomen en in verschillende projecten samen optrekken, zoals bij de invoering van de OV-chipkaart.

Mobis constateert dat het inconsistente beleid van de overheid op het gebied van aanbestedingen schade berokkent aan de stabiliteit van de openbaarvervoersector. Dit is slecht voor de openbaarvervoersector die is gebaat bij een betrouwbare overheid en slecht voor de reiziger die is gebaat bij goed openbaar vervoer.

Mobis zal alles in het werk stellen om de goede samenwerking met Arriva, Connexxion en Veolia te behouden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Arriva, Veolia en Connexxion stappen uit Mobis

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)