Kamerbrief over ov-chipkaart in Rotterdamse metro

Den Haag – Op 31 augustus 2007 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op vragen die het lid Madlener heeft gesteld over het bericht dat de invoering van de OV-chipkaart in het proefgebied van de Rotterdamse metro opnieuw vertraging dreigt op te lopen.

Hieronder leest u de volledig brief br.6584 Beantwoording kamervragen van het lid Madlener over het bericht dat de invoering van de OV-chipkaart in het proefgebied van de Rotterdamse metro opnieuw vertraging dreigt op te lopen. Kamerstuk | 2007-08-31.

Geachte voorzitter,

Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid Madlener heeft gesteld over het bericht dat de invoering van de OV-chipkaart in het proefgebied van de Rotterdamse metro opnieuw vertraging dreigt op te lopen.

 • 1. Bent u bekend met het bericht(1) dat de invoering van de ov-chipkaart in het proefgebied van de Rotterdamse metro opnieuw vertraging dreigt op te lopen?

  1. Ja.

  (1) Algemeen Dagblad, 25 juli 2007

 • 2. Kunt u garanderen dat de invoering van de OV-chipkaart voor de reiziger op geen enkele wijze extra kosten met zich meebrengt? Zo neen, waarom niet?

  2. Bij de overgang van strip naar chip is met alle partijen overeengekomen dit opbrengstneutraal te doen. Dit houdt in dat de overgang niet misbruikt kan worden om opbrengstverhoging voor de vervoerders middels een autonome tariefverhoging door te voeren. Het OV-chipkaartsysteem gaat uit van betalen per km en niet per zone. In het nieuwe systeem zullen de reizigers door de hogere ‘nauwkeurigheid’ van het systeem precies gaan betalen voor de afstand is gereisd. Dit heeft tot gevolg dat het grootste deel van de reizigers (70%) min of meer hetzelfde blijft betalen (+ of – 10%), maar er ook een deel van de reizigers op voorruit en een deel van de reizigers erop achteruit gaat. Echter, per saldo zullen de reizigers als groep er door de invoering van de OV-chipkaart niet financieel op achteruit gaan.

  Met de komst van de OV-chipkaart kunnen de decentrale overheden hun wettelijke tariefvrijheid verder invullen. De wet WP200 verplicht deze decentrale overheden de tarieven jaarlijks te bespreken met vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties. Daarnaast is er een democratische controle op de door deze overheden genomen besluiten door de raden en de staten.

  De aanschaf van de OV-chipkaart is niet gratis. Dit is niet alleen ter dekking van de productiekosten maar ook om te voorkomen dat er onnodig veel OV-chipkaarten in omloop worden gebracht. De OV-chipkaart kost €7,50 en gaat 5 jaar mee. De jaarlijkse kosten zijn dus € 1,50. De huidige praktijk is dat de meeste kaarten met korting kunnen worden verkregen. In Rotterdam worden tot 1 oktober 2007 persoonlijke kaarten aangeboden voor € 1,50 en de anonieme van € 3,-. NS geeft 2 miljoen OV-chipkaarten gratis uit aan zijn vaste klanten. Meer dan 700.000 studenten ontvangen de OV-chipkaart gratis. Een aantal decentrale overheden overweegt persoonlijke kaarten gratis te gaan uitgeven dan wel bij aanschaf van een OV-chipkaart direct een bepaald bedrag reistegoed op de kaart te zetten.

 • 3. Is het waar dat het gebruik van de ov-chipkaart tot extra kosten leidt, bijvoorbeeld indien de kaart te lang tegen de lezer wordt gehouden? Zo ja, op welke wijze kunnen reizigers de ten onrechte gemaakte kosten verhalen?

  3. Het systeem is zo ontwikkeld dat een reiziger niet 2x vlak achter elkaar kan inchecken. Theoretisch kan na een check out een nieuwe check in gemaakt worden als de kaart te lang voor de lezer wordt gehouden. Deze kans is echter klein en het probleem wordt opgelost door korte tijd later wederom een check out te doen. Er wordt dan géén geld afgeschreven.

  Wanneer een reiziger, om welke reden dan ook, buiten zijn schuld te veel heeft betaald voor zijn reis dan kan hij zich wenden tot het dichtstbijzijnde loket of de landelijke website. Daar kan hij zijn geld middels een formulier terug krijgen. Op dit moment wordt daar coulant mee omgegaan, dus ook bij gebruikersfouten wordt over het algemeen het volledige bedrag terugbetaald.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

mw. J.C. Huizinga-Heringa

Toelichting: deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Duyvendak (GroenLinks), ingezonden 25 juli 2007, (vraagnummer 2060721920).

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
U kunt de antwoorden op de vragen van kamerlid Duyvendak lezen in Kamerbrief over introductie van de OV-chipkaart (31-08-2007)

Kamerbrief over ov-chipkaart in Rotterdamse metro | Infrasite

Kamerbrief over ov-chipkaart in Rotterdamse metro

Den Haag – Op 31 augustus 2007 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op vragen die het lid Madlener heeft gesteld over het bericht dat de invoering van de OV-chipkaart in het proefgebied van de Rotterdamse metro opnieuw vertraging dreigt op te lopen.

Hieronder leest u de volledig brief br.6584 Beantwoording kamervragen van het lid Madlener over het bericht dat de invoering van de OV-chipkaart in het proefgebied van de Rotterdamse metro opnieuw vertraging dreigt op te lopen. Kamerstuk | 2007-08-31.

Geachte voorzitter,

Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid Madlener heeft gesteld over het bericht dat de invoering van de OV-chipkaart in het proefgebied van de Rotterdamse metro opnieuw vertraging dreigt op te lopen.

 • 1. Bent u bekend met het bericht(1) dat de invoering van de ov-chipkaart in het proefgebied van de Rotterdamse metro opnieuw vertraging dreigt op te lopen?

  1. Ja.

  (1) Algemeen Dagblad, 25 juli 2007

 • 2. Kunt u garanderen dat de invoering van de OV-chipkaart voor de reiziger op geen enkele wijze extra kosten met zich meebrengt? Zo neen, waarom niet?

  2. Bij de overgang van strip naar chip is met alle partijen overeengekomen dit opbrengstneutraal te doen. Dit houdt in dat de overgang niet misbruikt kan worden om opbrengstverhoging voor de vervoerders middels een autonome tariefverhoging door te voeren. Het OV-chipkaartsysteem gaat uit van betalen per km en niet per zone. In het nieuwe systeem zullen de reizigers door de hogere ‘nauwkeurigheid’ van het systeem precies gaan betalen voor de afstand is gereisd. Dit heeft tot gevolg dat het grootste deel van de reizigers (70%) min of meer hetzelfde blijft betalen (+ of – 10%), maar er ook een deel van de reizigers op voorruit en een deel van de reizigers erop achteruit gaat. Echter, per saldo zullen de reizigers als groep er door de invoering van de OV-chipkaart niet financieel op achteruit gaan.

  Met de komst van de OV-chipkaart kunnen de decentrale overheden hun wettelijke tariefvrijheid verder invullen. De wet WP200 verplicht deze decentrale overheden de tarieven jaarlijks te bespreken met vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties. Daarnaast is er een democratische controle op de door deze overheden genomen besluiten door de raden en de staten.

  De aanschaf van de OV-chipkaart is niet gratis. Dit is niet alleen ter dekking van de productiekosten maar ook om te voorkomen dat er onnodig veel OV-chipkaarten in omloop worden gebracht. De OV-chipkaart kost €7,50 en gaat 5 jaar mee. De jaarlijkse kosten zijn dus € 1,50. De huidige praktijk is dat de meeste kaarten met korting kunnen worden verkregen. In Rotterdam worden tot 1 oktober 2007 persoonlijke kaarten aangeboden voor € 1,50 en de anonieme van € 3,-. NS geeft 2 miljoen OV-chipkaarten gratis uit aan zijn vaste klanten. Meer dan 700.000 studenten ontvangen de OV-chipkaart gratis. Een aantal decentrale overheden overweegt persoonlijke kaarten gratis te gaan uitgeven dan wel bij aanschaf van een OV-chipkaart direct een bepaald bedrag reistegoed op de kaart te zetten.

 • 3. Is het waar dat het gebruik van de ov-chipkaart tot extra kosten leidt, bijvoorbeeld indien de kaart te lang tegen de lezer wordt gehouden? Zo ja, op welke wijze kunnen reizigers de ten onrechte gemaakte kosten verhalen?

  3. Het systeem is zo ontwikkeld dat een reiziger niet 2x vlak achter elkaar kan inchecken. Theoretisch kan na een check out een nieuwe check in gemaakt worden als de kaart te lang voor de lezer wordt gehouden. Deze kans is echter klein en het probleem wordt opgelost door korte tijd later wederom een check out te doen. Er wordt dan géén geld afgeschreven.

  Wanneer een reiziger, om welke reden dan ook, buiten zijn schuld te veel heeft betaald voor zijn reis dan kan hij zich wenden tot het dichtstbijzijnde loket of de landelijke website. Daar kan hij zijn geld middels een formulier terug krijgen. Op dit moment wordt daar coulant mee omgegaan, dus ook bij gebruikersfouten wordt over het algemeen het volledige bedrag terugbetaald.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

mw. J.C. Huizinga-Heringa

Toelichting: deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Duyvendak (GroenLinks), ingezonden 25 juli 2007, (vraagnummer 2060721920).

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
U kunt de antwoorden op de vragen van kamerlid Duyvendak lezen in Kamerbrief over introductie van de OV-chipkaart (31-08-2007)

Een uitgave van ProMedia Group
ProMedia Group
ProMedia Group
Weena 505 B18
3013 AL Rotterdam

Tel: +31 (0)10-280-1024
redactie@infrasite.nl