Kamerbrief over Beneluxtrein

Den Haag – Op 21 augustus 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin beantwoording van kamervragen over Beneluxtrein.

Hieronder leest u de volledig brief br.6542. Beantwoording kamervragen Beneluxtrein. Kamerstuk | 2007-08-21.

Geachte voorzitter,

Bij deze bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Roemer over de Beneluxtrein.

 • 1. Wat is uw mening over het bericht dat de NS en NMBS een trein op de Beneluxlijn zonder voldoende compensatie opheffen(1)?

  1. Het bericht is mij bekend. De stelling in het bericht dat sprake is van onvoldoende compensatie deel ik echter niet. Zie voor een uitgebreidere toelichting ook mijn antwoord op vraag 4.

  (1) http://www.rover.nl/nieuws/berichten/berichten.php?id=ber070713a

 • 2. Kunt u aangeven waarom deze trein opgeheven wordt? Wat is uw mening hierover?
  2. Allereerst benadruk ik dat sprake is van een tijdelijke maatregel. Tussen 16 juli en 30 augustus 2007 worden dagelijks twee van de zesendertig (Benelux-)treinen opgeheven. Dit vanwege kwaliteitsproblemen die zich de laatste tijd voordeden op de Beneluxtrein. Dit wordt veroorzaakt door kwaliteitsproblemen met de locomotieven voor de Beneluxtrein. De Belgische spoormaatschappij NMBS is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze locomotieven die geschikt zijn om op zowel het Belgische als Nederlandse spoornet te rijden. Volgens het Beneluxlijn-contract tussen de NMBS en NS is de NMBS namelijk als eigenaar en beheerder van de locomotieven verantwoordelijk de locomotieven te leveren, en levert NS Internationaal als materieelparkhouder de rijtuigen voor deze dienst. De NMBS pleegt vanaf deze zomer extra groot onderhoud aan deze locomotieven om zodoende de betrouwbaarheid van de Beneluxtrein te verhogen. Het betreft ten gevolge van de gewijzigde planning voor de HSL-Zuid uitgesteld regulier groot onderhoud. Om dit onderhoud mogelijk te maken is in overleg tussen NMBS en NS besloten om de Beneluxtrein van Amsterdam naar Brussel van 10:26 uur en van Brussel naar Amsterdam van 13:40 uur tussen 16 juli en 31 augustus 2007 te schrappen. Ik constateer dat bij deze afweging bewust niet in de spitsbediening is gesneden en bewust wel in de vakantieperiode. Bovendien hebben NMBS en NS het uitvallen van deze treinen zo breed mogelijk gecommuniceerd, onder meer door aanpassing van de reisinformatie op Internet, reisplanners, teletekst, informatievoorziening op het perron, centrale halaanwijzers aan te passen. Bovendien is de omroep op het station aangepast.
 • 3. Klopt het dat de NMBS te weinig goed onderhouden locomotieven voor deze dienst heeft, omdat de NMBS anticipeerde op het verdwijnen van deze dienst met de ingebruikname van de HSL-Zuid? Wat is uw mening hierover?

  3. Zie mijn antwoord op vraag 2. Het betreft een inschatting van de NMBS inzake groot onderhoud van de betreffende locomotieven. Het betreft een kwestie tussen de contractpartijen NS en NMBS.

 • 4. Vindt u de compensatie die de NS getroffen heeft met een extra dienst tussen Rotterdam en Roosendaal een voldoende en volwaardige vervanging van de opgeheven trein? Kunt u uw antwoord toelichten?

  4. Ik heb NS een vervoerconcessie verleend voor het (Nederlandse) hoofdrailnet. Deze concessie heeft dus geen geldigheid voor het grensoverschrijdend vervoer (I.c. de verbinding tussen Nederlandse en Belgische stations), maar wel op de bediening van de Nederlandse stations. Met de inzet van extra treinen tussen Rotterdam en Roosendaal lost NS naar mijn mening eventuele problemen met binnenlandse dienstverlening richting met name Zeeland adequaat op.

 • 5. Is het waar dat de NS onlangs ook het aantal zitplaatsen van de Beneluxtrein verminderd heeft door met een rijtuig minder te rijden? Wat is uw mening hierover?

  5. Incidenteel is er een rijtuig minder ingezet. Inmiddels rijdt de Beneluxtrein weer in haar normale samenstelling.

 • 6. Kunt u aangeven wat de reizigersaantallen en de punctualiteit van de Beneluxtrein verspreid over de dag en over het jaar zijn?

  6. Gemiddeld bevatten de Beneluxtreinen ca. 250 reizigers die de grens passeren. Op basis van de drie minuten punctualiteit heeft de Beneluxtrein op de grens een punctualiteit van gemiddeld 67 procent en is daarmee voor Nederlandse begrippen relatief laag. Naast de locomotiefproblematiek spelen ook andere factoren zoals de baanvakbelasting tussen Dordrecht en Roosendaal hierbij een rol.

 • 7. Bent u nog steeds van mening dat de NS de Beneluxlijn in ieder geval tot de zomer van 2008 als volwaardige verbinding dient te handhaven? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot deze maatregel om één trein minder te rijden?

  7. Ik ben nog steeds van mening dat de Beneluxtrein in ieder geval moet blijven bestaan tot oktober 2008. Daarnaast heb ik met NS afgesproken dat NS bij de afweging of de dienst na oktober 2008 wordt opgeheven, dient uit te gaan van de marktvraag. Zie verder ook het antwoord op vraag 2.

 • 8. Deelt u de mening, dat het voor reizigers en vervoermaatschappijen gewenst is, dat er snel duidelijkheid komt voor de toekomst van de Beneluxtrein voordat deze dienst nog verder in het verval raakt? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u nemen? Zo neen, waarom niet?

  8. Ik deel uw mening dat er snel duidelijkheid moet komen. Ik heb dan ook om duidelijkheid aan NS gevraagd. Ik wijs erop dat het onderhoud aan de locomotieven juist is bedoeld om de betrouwbaarheid van de Beneluxtrein te verhogen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Klacht bij NMa over Beneluxtrein (19-03-2007)

Kamerbrief over Beneluxtrein | Infrasite

Kamerbrief over Beneluxtrein

Den Haag – Op 21 augustus 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin beantwoording van kamervragen over Beneluxtrein.

Hieronder leest u de volledig brief br.6542. Beantwoording kamervragen Beneluxtrein. Kamerstuk | 2007-08-21.

Geachte voorzitter,

Bij deze bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Roemer over de Beneluxtrein.

 • 1. Wat is uw mening over het bericht dat de NS en NMBS een trein op de Beneluxlijn zonder voldoende compensatie opheffen(1)?

  1. Het bericht is mij bekend. De stelling in het bericht dat sprake is van onvoldoende compensatie deel ik echter niet. Zie voor een uitgebreidere toelichting ook mijn antwoord op vraag 4.

  (1) http://www.rover.nl/nieuws/berichten/berichten.php?id=ber070713a

 • 2. Kunt u aangeven waarom deze trein opgeheven wordt? Wat is uw mening hierover?
  2. Allereerst benadruk ik dat sprake is van een tijdelijke maatregel. Tussen 16 juli en 30 augustus 2007 worden dagelijks twee van de zesendertig (Benelux-)treinen opgeheven. Dit vanwege kwaliteitsproblemen die zich de laatste tijd voordeden op de Beneluxtrein. Dit wordt veroorzaakt door kwaliteitsproblemen met de locomotieven voor de Beneluxtrein. De Belgische spoormaatschappij NMBS is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze locomotieven die geschikt zijn om op zowel het Belgische als Nederlandse spoornet te rijden. Volgens het Beneluxlijn-contract tussen de NMBS en NS is de NMBS namelijk als eigenaar en beheerder van de locomotieven verantwoordelijk de locomotieven te leveren, en levert NS Internationaal als materieelparkhouder de rijtuigen voor deze dienst. De NMBS pleegt vanaf deze zomer extra groot onderhoud aan deze locomotieven om zodoende de betrouwbaarheid van de Beneluxtrein te verhogen. Het betreft ten gevolge van de gewijzigde planning voor de HSL-Zuid uitgesteld regulier groot onderhoud. Om dit onderhoud mogelijk te maken is in overleg tussen NMBS en NS besloten om de Beneluxtrein van Amsterdam naar Brussel van 10:26 uur en van Brussel naar Amsterdam van 13:40 uur tussen 16 juli en 31 augustus 2007 te schrappen. Ik constateer dat bij deze afweging bewust niet in de spitsbediening is gesneden en bewust wel in de vakantieperiode. Bovendien hebben NMBS en NS het uitvallen van deze treinen zo breed mogelijk gecommuniceerd, onder meer door aanpassing van de reisinformatie op Internet, reisplanners, teletekst, informatievoorziening op het perron, centrale halaanwijzers aan te passen. Bovendien is de omroep op het station aangepast.
 • 3. Klopt het dat de NMBS te weinig goed onderhouden locomotieven voor deze dienst heeft, omdat de NMBS anticipeerde op het verdwijnen van deze dienst met de ingebruikname van de HSL-Zuid? Wat is uw mening hierover?

  3. Zie mijn antwoord op vraag 2. Het betreft een inschatting van de NMBS inzake groot onderhoud van de betreffende locomotieven. Het betreft een kwestie tussen de contractpartijen NS en NMBS.

 • 4. Vindt u de compensatie die de NS getroffen heeft met een extra dienst tussen Rotterdam en Roosendaal een voldoende en volwaardige vervanging van de opgeheven trein? Kunt u uw antwoord toelichten?

  4. Ik heb NS een vervoerconcessie verleend voor het (Nederlandse) hoofdrailnet. Deze concessie heeft dus geen geldigheid voor het grensoverschrijdend vervoer (I.c. de verbinding tussen Nederlandse en Belgische stations), maar wel op de bediening van de Nederlandse stations. Met de inzet van extra treinen tussen Rotterdam en Roosendaal lost NS naar mijn mening eventuele problemen met binnenlandse dienstverlening richting met name Zeeland adequaat op.

 • 5. Is het waar dat de NS onlangs ook het aantal zitplaatsen van de Beneluxtrein verminderd heeft door met een rijtuig minder te rijden? Wat is uw mening hierover?

  5. Incidenteel is er een rijtuig minder ingezet. Inmiddels rijdt de Beneluxtrein weer in haar normale samenstelling.

 • 6. Kunt u aangeven wat de reizigersaantallen en de punctualiteit van de Beneluxtrein verspreid over de dag en over het jaar zijn?

  6. Gemiddeld bevatten de Beneluxtreinen ca. 250 reizigers die de grens passeren. Op basis van de drie minuten punctualiteit heeft de Beneluxtrein op de grens een punctualiteit van gemiddeld 67 procent en is daarmee voor Nederlandse begrippen relatief laag. Naast de locomotiefproblematiek spelen ook andere factoren zoals de baanvakbelasting tussen Dordrecht en Roosendaal hierbij een rol.

 • 7. Bent u nog steeds van mening dat de NS de Beneluxlijn in ieder geval tot de zomer van 2008 als volwaardige verbinding dient te handhaven? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot deze maatregel om één trein minder te rijden?

  7. Ik ben nog steeds van mening dat de Beneluxtrein in ieder geval moet blijven bestaan tot oktober 2008. Daarnaast heb ik met NS afgesproken dat NS bij de afweging of de dienst na oktober 2008 wordt opgeheven, dient uit te gaan van de marktvraag. Zie verder ook het antwoord op vraag 2.

 • 8. Deelt u de mening, dat het voor reizigers en vervoermaatschappijen gewenst is, dat er snel duidelijkheid komt voor de toekomst van de Beneluxtrein voordat deze dienst nog verder in het verval raakt? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u nemen? Zo neen, waarom niet?

  8. Ik deel uw mening dat er snel duidelijkheid moet komen. Ik heb dan ook om duidelijkheid aan NS gevraagd. Ik wijs erop dat het onderhoud aan de locomotieven juist is bedoeld om de betrouwbaarheid van de Beneluxtrein te verhogen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Klacht bij NMa over Beneluxtrein (19-03-2007)

Een uitgave van ProMedia Group
ProMedia Group
ProMedia Group
Weena 505 B18
3013 AL Rotterdam

Tel: +31 (0)10-280-1024
redactie@infrasite.nl