IPO: Snel info over OV-chipkaart

Den Haag – In het overleg met de Kamer heeft staatssecretaris Huizinga toegezegd de Tweede Kamer nog voor de zomer te informeren over de technische vorderingen voor de invoering van de OV-Chipkaart.

Op donderdag 19 april 2007 sprak de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat met haar. De staatssecretaris had nog geprobeerd om uitstel te krijgen voor dit overleg omdat echt interessante informatie pas aan het eind van de maand beschikbaar komt. Dan is de proef van zes weken in de regio Rotterdam achter de rug. Alle partijen (vervoerbedrijven inclusief NS, de verschillende overheden maar ook de leveranciers van apparatuur en back office systemen) wachten in spanning de resultaten af waarbij het de bedoeling is dat dagelijks meer dan 300.000 transacties door het systeem worden verwerkt.

Omdat de informatie er nog niet was, bleef het overleg erg mat. Een aantal partijen (SP en GroenLinks) probeerden de staatssecretaris tot ”meer regie” te bewegen maar daar voelde ze niet echt voor. Ze gaf aan dat ze met handen en voeten was gebonden aan andere partijen en verschuilde zich een beetje achter de brede rug van de decentrale overheden. Dat is natuurlijk veel eer voor de provincies en stadsregio’s, maar die zijn voor de technische kant van de chipkaart net zo zeer met handen en voeten gebonden. De vervoerders zijn primair verantwoordelijk voor de invoering van de chipkaart. Op dit proces hebben de provincies (en stadsregio’s) maar beperkt invloed, zo schreef het IPO op 15 maart 2007 al aan de minister van Verkeer en Waterstaat. De provincies zullen als opdrachtgevers de chipkaart als betaalbewijs voorschrijven in de concessies en extra inspanningen verrichten om de distributie van de chipkaart te bevorderen. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor provincies van een goede invoering is een technisch goed werkend systeem met heldere tariefkaders. Verschillende Kamerleden gaven aan een goede klantacceptatie belangrijker te vinden dan een overhaaste afschaffing van de strippenkaart.

Tegen de zomer zullen de provincies en stadsregio’s ook een goed zicht hebben op de effecten van het gemeenschappelijke tarievenkader dat gepaard gaat met de invoering van de OV-chipkaart. Een belangrijke wijziging is namelijk dat het zone-systeem van de strippenkaart omgezet wordt naar een meer eerlijke manier van betalen per kilometer. Voor de NS is het wat gemakkelijker om de bestaande kaartjes te ‘verchippen’ omdat daar het principe van per kilometer betalen altijd al heeft gegolden. Zodra de (wettelijk verplichte) consultatie van regionale consumentenplatforms heeft plaats gevonden, kan in IPO-verband een gemeenschappelijk besluit worden genomen. Een technische briefing aan de Kamerleden over het nieuwe tarievenkader zal naar verwachting eveneens tegen de zomer plaatsvinden. Het Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) gaf een schrikbeeld van de wirwar aan kaartsoorten in de toekomst. Vergeten wordt daarbij dat de situatie nu ook ingewikkeld is en juist één van de argumenten was voor de ontwikkeling van de OV-chipkaart. Uiteindelijk zullen het de leden van Provinciale Staten zijn die (althans, voor de gebieden waar provincies concessieverlener zijn) de tarieven na 1 januari 2009 goedkeuren en niet meer de leden van de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk wel wennen voor een Tweede Kamer die formeel, via delegatie aan de staatssecretaris, nog steeds besluit in welke zone welke bushalte valt.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over voortgang introductie OV-chipkaart

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)