Grootschalige OV-campagne Gelderland

Nijmegen – Alle 1,9 miljoen inwoners van Gelderland krijgen een gratis dagkaart voor reizen met het openbaar vervoer in hun provincie aangeboden. De gratis kaart is onderdeel van de grootschalige en meerjarige campagne ‘Ervaar het OV’. Initiatiefnemers zijn onder meer de vervoersbedrijven, de Provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Heel Gelderland wordt met de campagne warm gemaakt voor het openbaar vervoer. Dit gebeurt onder andere via het internet, advertenties, grote abriposters en een huis-aan-huis verspreidde brochure. Naast de centrale actie rond de gratis dagkaart zijn er voortdurend nieuwe kortlopende acties en aanbiedingen.

Actuele reisinformatie
De campagne is een initiatief van de zes vervoersbedrijven Syntus, BBA, Arriva, Connexxion, Novio, Hermes en Regio NS en de provincie Gelderland en de stadsregio.

Cees Jansen (lid van het College van Bestuur van de stadsregio en portefeuillehouder mobiliteit) gaf samen met Marijke van Haaren, gedeputeerde van de provincie Gelderland en Piet van den Bosch (vervoerders) het startsein voor de campagne.

Met de campagne willen de samenwerkende partijen het publiek laten kennis maken met het openbaar vervoer en bestaande reizigers binden. De campagne is mede mogelijk dankzij de investeringen van de vervoerders, Marijke van Haaren hierover: "Ik ben bijzonder trots op de bijdrage van de vervoerders. Dit is uniek en nergens in Nederland zo." Cees Jansen beloofde dat er hard gewerkt wordt om het reizen met het openbaar vervoer nog comfortabeler te maken, onder andere door het bieden van actuele reisinformatie. Piet van den Bosch zei erg blij te zijn met de goede samenwerking en de aanvullende regionale acties.