Busreizigers provincie Brabant oordelen zelf

Provincie zet kwaliteitsverkenners in

’s-Hertogenbosch – De kwaliteit van het openbaar busvervoer in Brabant verbeteren door reizigers zelf hun busreis te laten beoordelen. Dat is het doel van het project ‘kwaliteitsverkenner’ dat vanaf februari 2007 in heel Noord-Brabant met 250 vrijwilligers gaat draaien. De provincie is deze maand gestart met het werven van de vrijwilligers.

Kwaliteitsverkenners zijn ‘gewone’ reizigers die op hun eigen buslijn aan de hand van een lijst het kwaliteitsniveau meten op allerlei aspecten. Hierbij gaat het om zaken als het op tijd zijn van de bus, sociale veiligheid, inzet van materieel, aanwezigheid van reisinformatie, of er zitplek is, of de bus schoon is en hoe de informatie bij de haltes is. De verkenners krijgen wekelijks een opdracht en geven hun bevindigen via een website door. In ruil daarvoor ontvangen zij een vergoeding van €3,- per opdracht. Voordat de verkenners beginnen, krijgen zij een training in het waarnemen en rapporteren.

In Breda zijn in de afgelopen twee jaar goede resultaten geboekt met een proef van 80 kwaliteitsverkenners op 12 buslijnen. Deze proef is destijds opgezet in samenspraak met het ROB. De metingen hebben al geleid tot maatregelen. Zoals de inzet van een 15 meter interliner, omdat de 12-meterbus te vol zat. Op basis van de bevindingen uit de proef in Breda is besloten om de kwaliteitsverkenners in 2007 in te zetten op 37 stads- en streekbussen door heel Brabant.

De provincie zoekt nog nieuwe kwaliteitsverkenners die willen deelnemen aan het project. Aanmelden kan via www.kwaliteitsverkenner.nl Ook is op deze website meer informatie over het project te vinden, zoals bijvoorbeeld op welke 37 lijnen de kwaliteitsverkenners worden ingezet.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kwaliteitsverkenners busvervoer in Brabant
Onderzoek naar kwaliteit OV in Brabant

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant