Onderzoek aanbesteding OV Brabant op schema

Commissie gaat mensen horen

’-Hertogenbosch – De commissie van Provinciale Staten die onderzoek doet naar de gang van zaken bij de concessieverleningen OV in 2005 en 2006, gaat mensen uitnodigen voor nadere informatie. Daarmee ligt het onderzoek op schema en blijft de planning gehandhaafd dat Provinciale Staten tijdens een extra vergadering op 2 maart 2007 over het eindrapport zullen vergaderen.

De onderzoekscommissie doet momenteel schriftelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de beide concessieverleningen OV in 2005 en 2006. Daarbij is gebleken dat er nog veel vragen open blijven. Om deze vragen te beantwoorden vraagt de commissie een aantal mensen om mondelinge informatie te komen verschaffen.

Medewerkers van de provincie die betrokken waren bij de concessie-verleningen, kunnen een uitnodiging verwachten voor een interview 25 of 26 januari 2007. Dan wil de onderzoekscommissie vooral interne gegevens verzamelen. Ook zullen externe partijen als Conexxion, Hermes, Arriva, Veolia/BBA, worden uitgenodigd, evenals reizigersorganisatie ROB en FNV Bondgenoten. Deze interviews en hoorzittingen zullen plaatsvinden op 7 of 8 februari 2007. Afhankelijk van de ingewonnen informatie, zullen mogelijk extra hoorzittingen worden gepland.

De interviews van de onderzoekscommissie vinden plaats achter gesloten deuren. Hoorzittingen worden in het openbaar gehouden. De onderzoekscommissie kan echter besluiten een hoorzitting niet openbaar te houden wanneer private belangen of bedrijfsbelangen in het geding zijn.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Onderzoek aanbesteding OV in Brabant van start
Onderzoekvoorstel aanbesteding OV in Brabant gereed
F. Stoffels leidt onderzoek OV-concessies
Onderzoek naar aanbesteding OV in Brabant

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant