Gemeentelijke dienst RET wordt zelfstandig bedrijf

Burgemeester Opstelten en RET-directeur Peters tekenen voor verzelfstandiging

Rotterdam – Na bijna 80 jaar onderdeel te hebben uitgemaakt van de gemeente Rotterdam, is de RET vanaf 1 januari 2007 een zelfstandig bedrijf. Op 29 december 2006 tekenden burgemeester Opstelten en algemeen directeur Peters van de RET daarvoor op het stadhuis de benodigde overeenkomsten. De verzelfstandiging is nodig om mee te kunnen doen met toekomstige openbare aanbestedingen van het openbaar vervoer in de grote steden. De RET blijft het openbaar vervoer in Rotterdam en omgeving verzorgen, maar onder een andere juridische constructie, een N.V. De gemeente Rotterdam is vanaf 1 januari 2007 eigenaar en 100% aandeelhouder van de RET N.V.

RET-directeur Peters sprak van een historisch moment. “Voor de RET breken nieuwe tijden aan”, aldus Peters. “We blijven onze maatschappelijke rol vol overtuiging vervullen, maar zullen tegelijkertijd succesvol moeten opereren in een zakelijke omgeving. Kostenverlaging, meer efficiency én een betere kwaliteit van het openbaar vervoer in de Rotterdamse regio zijn onze belangrijkste doelen voor de komende jaren. We voelen ons sterk met de stad Rotterdam verbonden en zullen er alles aan doen óók in de toekomst het openbaar vervoer in deze regio te mogen verzorgen”.

Gemeente als aandeelhouder
Nu de RET op eigen benen komt te staan, is de directie eindverantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie. Toch blijft het bedrijf nauw met de gemeente Rotterdam verbonden. “Als de directie van de RET denkt na 1 januari 2007 meer vrij spel te krijgen, dan moet ik ze teleurstellen”, aldus een glimlachende burgemeester Opstelten. “De gemeente zal zich intensief met de RET blijven bemoeien, maar dan in de rol van aandeelhouder en eigenaar”. De heer Peters toonde zich verheugd met deze uitspraak van de burgemeester. “Dat is precies wat wij ook voor ogen hebben. Om onze maatschappelijke rol als OV-bedrijf in deze dynamische stad goed te kunnen uitoefenen, schurken we juist graag tegen de gemeente aan. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de honderdduizenden reizigers in deze regio bediend worden met goed en betrouwbaar openbaar vervoer”. De Stadsregio Rotterdam is en blijft overigens de opdrachtgever van de RET.

Beter openbaar vervoer
De verzelfstandiging van de RET heeft geen gevolgen voor de reiziger. Het bedrijf blijft het openbaar vervoer in deze regio verzorgen. Wel zal de RET nog meer dan voorheen aandacht schenken aan de wensen van de klant. De gedachte achter de invoering van concurrentie in het openbaar vervoer is namelijk, dat openbaarvervoerbedrijven efficiënter gaan werken en de klant meer centraal zetten. Reizigers zullen zo profiteren van beter openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: RET