KAN krijgt ontheffing aanbesteding OV

Nijmegen – De Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) heeft ontheffing gekregen van Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat voor een nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer binnen de stadsregio tot 1 januari 2010. De Minister heeft vandaag haar handtekening onder een beschikking gezet waarin de ontheffing geregeld wordt. Dit maakt het officieel mogelijk dat de huidige busbedrijven NOVIO en Connexxion tot 2010 het busvervoer in de stadsregio blijven verzorgen. Voorwaarde van de Minister is wel dat de gemeente Nijmegen NOVIO voor 1 januari 2007 heeft verkocht. De verwachting is dat de verkoop voor deze datum geëffectueerd is.

“Hiermee ontstaat een goede startpositie voor het nieuwe openbaar vervoerbedrijf dat met de overname van NOVIO door Connexxion is ontstaan,” aldus Jan Walraven, portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de stadsregio. “Met de recente concessieverleningen gunt de stadsregio zichzelf de benodigde tijd om het openbaar vervoer in de tussentijd klaar te stomen voor de toekomst.”

Vernieuwd OV-netwerk vanaf 2010
Volgens Walraven is de ontheffing voor de inwoners en bezoekers van de stadsregio van groot belang. “Trein en bus dienen op termijn met elkaar verknoopt te worden tot één naadloos openbaar vervoersnetwerk. Zodanig dat het openbaar vervoer ook aansluit op het netwerk búiten de stadsregio. Op die manier kan en moet het openbaar vervoer een veel grotere bijdrage leveren aan de mobiliteit in de stadsregio.” Jan Walraven noemt dit de hoofdgedachte in de nieuwe visie-ontwikkeling van de stadsregio op het openbaar vervoer, die medio volgend jaar klaar is. Het vernieuwde openbaar vervoernetwerk wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd.

KAN krijgt ontheffing aanbesteding OV | Infrasite

KAN krijgt ontheffing aanbesteding OV

Nijmegen – De Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) heeft ontheffing gekregen van Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat voor een nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer binnen de stadsregio tot 1 januari 2010. De Minister heeft vandaag haar handtekening onder een beschikking gezet waarin de ontheffing geregeld wordt. Dit maakt het officieel mogelijk dat de huidige busbedrijven NOVIO en Connexxion tot 2010 het busvervoer in de stadsregio blijven verzorgen. Voorwaarde van de Minister is wel dat de gemeente Nijmegen NOVIO voor 1 januari 2007 heeft verkocht. De verwachting is dat de verkoop voor deze datum geëffectueerd is.

“Hiermee ontstaat een goede startpositie voor het nieuwe openbaar vervoerbedrijf dat met de overname van NOVIO door Connexxion is ontstaan,” aldus Jan Walraven, portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de stadsregio. “Met de recente concessieverleningen gunt de stadsregio zichzelf de benodigde tijd om het openbaar vervoer in de tussentijd klaar te stomen voor de toekomst.”

Vernieuwd OV-netwerk vanaf 2010
Volgens Walraven is de ontheffing voor de inwoners en bezoekers van de stadsregio van groot belang. “Trein en bus dienen op termijn met elkaar verknoopt te worden tot één naadloos openbaar vervoersnetwerk. Zodanig dat het openbaar vervoer ook aansluit op het netwerk búiten de stadsregio. Op die manier kan en moet het openbaar vervoer een veel grotere bijdrage leveren aan de mobiliteit in de stadsregio.” Jan Walraven noemt dit de hoofdgedachte in de nieuwe visie-ontwikkeling van de stadsregio op het openbaar vervoer, die medio volgend jaar klaar is. Het vernieuwde openbaar vervoernetwerk wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd.