Eerste week nieuwe dienstregeling NS

  • Nieuwe opzet blijkt in praktijk te werken
  • Samenstelling meeste treinen goed ingeschat
  • Spoorboekje uitverkocht

Utrecht – NS kijkt met gepaste tevredenheid terug op de eerste week na invoering van de nieuwe dienstregeling op 10 december 2006. De nieuwe opzet van de dienstregeling blijkt op de meeste trajecten in de praktijk goed te werken. 80,1% van de treinen kwam op tijd aan. Dit is bijna 2,5% meer dan een jaar geleden in de eerste week van de nieuwe
dienstregeling. En aanzienlijk beter dan in de herfstweken vóór 10 december 2006. De eerste week heeft ook veel inzicht opgeleverd in de verdeling van de 1,1 miljoen
reizigers per dag over de 4500 treinritten. De 700 ‘tellers’ telden per dag meer dan
10.000 trajecten. In veruit de meeste gevallen blijkt de benodigde capaciteit juist te zijn
ingeschat. In de afgelopen week zijn 25 treinen met te weinig capaciteit langer gemaakt.
De komende weken wordt de inzet van de treinen waar nodig verder aangepast. Eind
januari 2007 gaan de tellers opnieuw op pad.
De verkoop van het Spoorboekje is zo snel gegaan dat er met spoed 50.000 worden
bijgedrukt.

De invoering van de eerste compleet andere dienstregeling sinds 36 jaar was een
megaoperatie. Door gedegen voorbereiding en grote inspanningen van duizenden NS-ers is
de eerste week goed verlopen. De structuur van de nieuwe dienstregeling blijkt in de
praktijk bijna overal goed te werken.
Het tot april 2007 nog niet beschikbaar zijn van 2 extra sporen tussen Utrecht en
Amsterdam is merkbaar in het aanbod aan de reizigers en in de dienstuitvoering. NS kijkt
naar mogelijkheden om meer treinen te laten stoppen in Amsterdam Bijlmer.
De afwikkeling van het verkeer op de zwaarbelaste knooppunten Gouda, Amersfoort en
Arnhem loopt nog niet altijd naar wens. NS kijkt naar aanpassing van het spoorgebruik of de
dienstregeling.
Tussen ’s-Hertogenbosch en Tilburg zijn alsnog meer treinen gaan rijden: sinds 11 december
ook ’s avonds en op zondag vier keer per uur. Hierdoor hebben reizigers betere
aansluitingen gekregen.

De 700 ‘tellers’ hebben duidelijk gemaakt dat de samenstelling van de treinen in zo’n 98%
van de gevallen goed of te ruim is. Door het inzetten van reservetreinen zijn gedurende de
afgelopen week 25 treinen langer gemaakt. De komende tijd wordt verder gepuzzeld op het
zo goed mogelijk herverdelen van de capaciteit over die ritten waar dat het hardst nodig is.
Twintig Intercityrijtuigen uit Duitsland zorgen inmiddels voor 1000 extra zitplaatsen.
Eind januari 2007 wordt opnieuw een week lang geteld hoe de bezetting van de treinen is. NS
verwacht dat tegen die tijd de meeste forensen hun keuze gemaakt zullen hebben uit de
nieuwe reismogelijkheden.

NS
NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. De onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op
tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor in
Nederland. Hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen,
bijdragen aan de sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit creëren en zorgen voor schone treinen en stations.
NS verzorgt in Nederland dagelijks het vervoer van bijna 1,1 miljoen reizigers. Daarvoor zijn 2800 rijtuigen met
240.000 zitplaatsen beschikbaar. In Nederland beheert NS 377 stations. In het Verenigd Koninkrijk exploiteert
dochterbedrijf NedRailways samen met haar Britse partner Serco twee vervoerconcessies: Mersey Rail rondom
Liverpool en Northern Rail in het noorden van Engeland. Bijna 25.000 NS medewerkers verzorgen de
dienstverlening aan de klanten.
Het Nederlandse spoorwegnet is niet in handen van NS. Het beheer van de infrastructuur (rails, seinen,
bovenleiding, etc.) en de railverkeersleiding zijn taken van ProRail.
De Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet toe op de spoorwegveiligheid in Nederland.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Het nieuwe Spoorboekje

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Spoorwegen NS Hoofdkantoor