Onderzoek aanbesteding OV in Brabant van start

Provinciale Staten onderzoeken gang van zaken bij aanbesteding concessies stads- en streekvervoer Brabant

’-Hertogenbosch -Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 15 december 2006 een commissie ingesteld die de gang van zaken gaat onderzoeken bij de aanbestedingen van de concessieverlening van het stads- en streekvervoer in Brabant.

Doel van het onderzoek is het maken van een reconstructie van het gehele besluitvormingsproces om op basis daarvan te bepalen of het college van GS juist, tijdig en adequaat heeft gehandeld. Bovendien moet het onderzoek aanbevelingen opleveren voor nieuwe aanbestedingen in de toekomst.

Tijdens de vergadering werd uitgebreid stil gestaan bij het uitgangspunt dat zorgvuldigheid van het onderzoek prioriteit verdient. Het is niet zeker dat het onderzoek vóór de verkiezingen kan worden afgerond, omdat op 7 maart 2007 nieuwe Provinciale Staten worden gekozen. “Tijdsdruk mag niet veroorzaken dat er druk op de zorgvuldigheid ontstaat”, betoogde de voorzitter Stoffels van de voorbereidingscommissie.

Ook werd geopperd een tussenrapportage te maken, in geval het onderzoek niet vóór maart klaar is. De meerwaarde daarvan werd tijdens de discussie niet duidelijk, waardoor een tussenrapportage niet waarschijnlijk wordt.

De onderzoekscommissie bestaat uit voorzitter F. Stoffels (VVD) en de leden G. Coonen (CDA), J. Arkes (PvdA), N. Schouten (SP) en S. Schokker (GL).

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Onderzoekvoorstel aanbesteding OV in Brabant gereed
F. Stoffels leidt onderzoek OV-concessies
Onderzoek naar aanbesteding OV in Brabant

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant