Eerste ervaringen nieuw systeem OV in Limburg

Breda – Zondag 10 december 2006 is Veolia Transport gestart met een nieuw systeem van openbaar vervoer in Limburg waarin bus, trein en taxi geïntegreerd zijn in één vervoerssysteem.

Over het verloop van de eerste dag hebben we zondag 10-12 gezamenlijk met de Provincie Limburg een persconferentie verzorgd in de Oranjerie in Roermond.

Na de toelichting van deputé dhr. Vestjens op de grootse operatie, waarvoor Veolia Transport de complimenten voor het verloop in ontvangst mocht nemen, trokken algemeen directeur Veolia Transport Limburg, dhr. René de Beer, en directeur Trein, dhr. Frank van Setten, de conclusies aan het eind van deze eerste dag.

Tot op dat moment bekend, was er een trein op de Maaslijn uitgevallen als gevolg van een storing in het ATB-systeem (algemene treinbeveiliging). Gedurende de dag zijn er twee bussen uitgevallen, twee te veel, maar beduidend minder dan het gebruikelijke getal per dag. Een deel van de bussen kampt met communicatiestoringen waardoor de (electronische) berichtgeving naar de regie-centrale niet naar behoren functioneert. Voor de mondelinge communicatie wordt nu teruggevallen op mobiele telefoons. De noodknoppen voor de chauffeurs werken wel naar behoren. Het feit dat 95% van het materieel naar verwachting functioneert, wil niet zeggen dat we met de armen over elkaar gaan zitten. De uitdaging ligt erin de andere 5% ook goed te laten functioneren.

Complimenten voor Prorail en NS Reizigers in de regio, die ons vandaag op veel fronten fantastisch hebben geholpen. Een heel groot compliment voor de inzet van ons eigen personeel en vooral voor alle mensen die van Hermes en NS naar Veolia Transport Limburg zijn gekomen. Iedereen heeft zich uit de naad gewerkt om de start vandaag te laten slagen.

Het verloop vandaag is geweest zoals we het tevoren verwacht hadden, hetgeen niet betekent dat het niet beter kan. "Vandaag is eigenlijk oefenen voor morgen", zoals René de Beer het zei. Maandag 11 december 2006 is de echte proef op de som.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Veolia Transport NL