TU Delft onderzoekt in- en uitstapgedrag treinreiziger

Delft – Wetenschappers van de TU Delft gaan op donderdag 7 december 2006 onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het in- en uitstapgedrag van treinreizigers. Daartoe is in het Stevinlaboratorium een typische perronomgeving nagebouwd waar zo’n zeventig proefpersonen in en uit zullen stappen. Het doel is manieren te vinden om de ‘halteertijd’, de tijd dat een trein stilstaat op een station, beter te kunnen voorspellen en passagiers sneller in en uit te laten stappen. Hierdoor hoeven treinen minder lang stil te staan op stations.

De afdeling Transport & Planning van de TU Delft ontwikkelt modellen voor het loopgedrag van reizigers in stations om het ontwerp van stations en dienstregelingen te optimaliseren. Daartoe wordt een aantal laboratoriumexperimenten uitgevoerd om gegevens over het reizigersgedrag tijdens het in- en uitstapproces te verzamelen.

Experiment
In het Stevinlaboratorium van de faculteit Civiele Techniek is een typische perronomgeving nagebouwd. In de experimenten op donderdag 7 december 2006 zullen zo’n zeventig proefpersonen gedurende de ochtend en de middag in en uit gaan stappen. Ze worden daarbij van boven gefilmd. Hierdoor kan worden vastgelegd hoeveel tijd ze nodig hebben om van perron in het voertuig te stappen of vice versa. Daarnaast wordt geregistreerd welk pad ze afleggen en welke snelheid ze hebben.

Tijdens de experimenten worden diverse factoren in de opstelling gevarieerd. Zo worden de hoogte en de breedte van de afstand tussen trein en perron telkens veranderd. Andere factoren zijn onder meer de breedte van de deuropening, de aanwezigheid van reizigers met bagage, de samenstelling van de reizigersstroom, de discipline van de reizigers en het aantal in- en uitstappers.

Sneller in- en uitstappen
De wetenschappers Yu-chen Lee en Winnie Daamen van de sectie Transport & Planning gaan de resultaten van het experiment analyseren. Hun conclusies kunnen interessant zijn voor de NS, ProRail of voor ontwerpers van treinen. Men zou op basis van het onderzoek bijvoorbeeld kunnen besluiten om de passagiers beter te verspreiden over het perron of om het hoogteverschil tussen trein en perron aan te passen. Het uiteindelijke doel is passagiers sneller en handiger in- en uit te laten stappen, zodat treinen minder lang hoeven te wachten op stations.

Draaideuronderzoek
Dit onderzoek is niet het enige in zijn soort. Zo bracht de universiteit in maart 2006 in kaart hoe mensen zich gedragen rondom een draaideur. Een groep van tachtig proefpersonen maakte daarbij aan de hand van verschillende scenario’s gebruik van een in het Stevinlaboratorium opgestelde draaideur.

In 2005 voerden de TU Delft en het Landelijk Bureau Toegankelijkheid een onderzoek uit naar het in- en uitstapgedrag van gehandicapten in het openbaar vervoer. In een proefopstelling bekeken onderzoekers welke afstanden tussen het perron en het voertuig door gehandicapten zijn te overbruggen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TU Delft Technische Universiteit Delft