Onderzoekvoorstel aanbesteding OV in Brabant gereed

Voorbereidingscommissie voor onderzoek concessieverlening OV stuurt onderzoeksvoorstel naar PS
Omvang van onderzoek bepaalt datum afronding

’-Hertogenbosch – De voorbereidingscommissie voor het onderzoek naar de concessie-verlening van het openbaar vervoer in Brabant, heeft haar voorstel klaar voor het onderzoek dat op 15 december2006 van start gaat. De commissie streeft naar afronding van het onderzoek vóór de verkiezingen van 7 maart 2007. Of dit echter haalbaar is, hangt af van de omvang van het uit te voeren onderzoek.

De voorbereidingscommissie stelt voor de samenstelling van de onderzoeks-commissie gelijk te laten zijn aan die van de voorbereidingscommissie.

De voorbereidingscommissie heeft een verordening opgesteld die het onderzoeksrecht van Provinciale Staten regelt. Deze verordening is opgesteld op basis van artikel 151 van de Provinciewet. Ook heeft de voorbereidingscommissie een onderzoeksvoorstel geformuleerd waarin accent gelegd wordt bij de inhoudelijke en procesmatige aspecten en de rol van de partijen die bij de concessieverlening betrokken waren.

Zowel de verordening als het onderzoeksvoorstel zullen tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 15 december 2006 worden besproken en vastgesteld. De volledige versie van de voorstellen zijn downloadbaar via www.brabant.nl (Brabantloket, Provinciale documenten, Officiële [vergader-]stukken, Provinciale Staten 15-12-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant