Brabanders kunnen mening geven over gratis OV

Commissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid wil tijdens raadpleging van gebruikers (on-)mogelijkheden horen van gratis stads- en streekvervoer

Is gratis stads- en streekvervoer betaalbaar?
Moeten de bussen gratis in het centrum van de stad, of ook op het platteland?
Willen we vaker een bus, of vinden we een goedkoper tarief belangrijker?
Moet de bus gratis voor forenzen, ouderen, scholieren, of voor iedereen?
Antwoorden op deze vragen kunnen Brabanders komen geven op woensdag 10
januari 2007 in het Provinciehuis, Brabantlaan 1, ’s-Hertogenbosch. Dan
houdt de Statencommissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid vanaf
19.00 uur een raadpleging over de (on-)mogelijkheden van gratis stads- en
streekvervoer.

Provinciale Staten zullen op 2 februari 2007een besluit nemen over mogelijk
toekomstig gratis openbaar stads- en streekvervoer in Noord-Brabant. Daartoe
maken Gedeputeerde Staten een voorstel. Dit voorstel wordt op 19 januari
2007 besproken in de Statencommissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid.
Ter voorbereiding op deze besprekingen heeft de commissie
EMG besloten een raadpleging te houden. Tijdens de raadpleging zijn alle
Brabanders welkom om hun mening te geven over het voorstel van GS aan de
hand van stellingen die uit het voorstel worden geformuleerd.

Brabanders die op 10 januari 2007 hun mening willen komen geven, kunnen
zich aanmelden vóór 28 december 2006 bij de griffie van de provincie Noord-Brabant. Dit kan schriftelijk via Antwoordnummer 32, 5200 WB ’s-
Hertogenbosch, of per mail aan statengriffie@brabant.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant