F. Stoffels leidt onderzoek OV-concessies

‘s-Hertogenbosch – Statenlid Frans Stoffels is gekozen tot voorzitter van de voorbereidingscommissie die onderzoek doet naar de gang van zaken rond de aanbesteding van de concessies openbaar vervoer. Provinciale Staten hebben op 3 november 2006 besloten tot het instellen van deze commissie.

De voorbereidingscommissie, die bestaat uit de Statenleden F. Stoffels (VVD, voorzitter), G. Coonen (CDA), J. Arkes (PvdA), N. Schouten (SP) en S. Schokker (GroenLinks), zal tot en met 1 december 2006 wekelijks bijeenkomen. Tenzij de commissie anders besluit, zijn de vergaderingen openbaar. Provinciale Staten besluiten uiteindelijk 15 december 2006 over zowel een verordening waarop het onderzoek is gebaseerd, als de werkwijze van de onderzoekscommissie, inclusief onderzoeksvragen en voorzitterschap van de onderzoekscommissie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant