Advies LOCOV treindienstregeling 2007

Consumentenorganisaties LOCOV adviseren treindienstregeling 2007 te verbeteren

Amersfoort – Reparatie van slechter wordende aansluitingen (vooral buiten de Randstad), behoud van directe verbindingen en geen verschraling van de intercityfrequenties op de stillere uren in en rond de Randstad. Dat zijn de belangrijkste wensen van de consumentenorganisaties in het LOCOV (ANWB, Chronisch zieken en Gehandicapten raad, Consumentenbond, samenwerkende ouderenorganisaties CSO, Fietsersbond en ROVER) bij de nadere uitwerking van de NS-dienstregeling 2007.

Over de hoofdlijnen van de nieuwe dienstregeling adviseerden de consumentenorganisaties al in februari 2006. Onze conclusie was toen in grote lijnen: de nieuwe opzet van de dienstregeling levert een aantal noodzakelijke en aantrekkelijke verbeteringen op, maar een échte kwaliteitssprong blijft gewenst. En tegenover de verbeteringen van 2007 en volgende jaren staan, weliswaar voor minder grote aantallen reizigers, te ingrijpende verslechteringen. De consumentenorganisaties waarderen de verbeteringen die NS sinds dit vorige advies nog op een aantal punten heeft aangebracht. Maar zij constateren dat de stukjes van de aansluitingenpuzzel in de dienstregeling op veel overstapstations, vooral buiten de Randstad, in 2007 minder goed passen dan in de huidige dienstregeling. Daardoor gaat overstappen in flink wat gevallen langer duren. Ook zijn de aansluitingen met treindiensten naar het buitenland minder verbeterd dan mocht worden verwacht.

De consumentenorganisaties denken dat een betere dienstregeling mogelijk zou zijn als de infrastructuur meer zou aansluiten bij de wensen om én meer reizigers- en goederentreinen te laten rijden, én de betrouwbaarheid van het spoorvervoer te verbeteren, én meer stations te bedienen. Nu gaan die wensen teveel ten koste van elkaar.

De consumentenorganisaties vinden dat NS de intercityfrequenties in de avond en op zondag niet moet verlagen. De kwaliteit van het consequent volhouden van treinfrequenties is juist dat de reiziger ervan op aan kan dat de treinen van het vaste schema altijd rijden, en dat daarmee ook de aansluitingen op andere treinen en op buslijnen blijven kloppen. Daarnaast dringen de organisaties aan op het behouden van belangrijke directe verbindingen, zeker in het intercitynet.

Een belangrijk doel van de nieuwe dienstregelingopzet is een betrouwbaarder uitvoering van het spoorboekje. De consumentenorganisaties willen een goede monitoring om na te gaan of de dienstregeling 2007 voor de reizigers daadwerkelijk tot een betrouwbaardere reis van A naar B leidt.

Het advies zelf is te vinden op www.locov.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVER